Avdelningschef styrning och kvalitet

Avdelningschef styrning och kvalitet

Varje dag går ca 11000 barn och ungdomar till en förskola eller skola i Värmdö. Var och en av dessa har rätt att få de förutsättningar som den behöver för att lyckas.
Detta ställer krav på välfungerande samspel mellan organisationens olika delar och processer.

Avdelningen för styrning och kvalitet är en av tre avdelningar inom utbildningskontoret. I avdelningen finns alla funktioner som arbetar med utbildning i central förvaltning samlade. Avdelningens uppdrag omfattar central myndighetsutövning inom utbildningsområdet, prognos och behovsbedömningar, lednings- och verksamhetsstöd till de kommunala utbildningsverksamheterna samt kontakt med fristående utbildningsverksamheter. Avdelningen ansvarar också för säkerställande av konkurrensneutralitet i de valfrihetssystem som är kopplade till utbildning.

Inom avdelningen finns 22 medarbetare med olika specialistkompetenser varav två är gruppchefer. Avdelningen ska erbjuda bästa möjliga service och kompetens samt utvecklar effektiva arbetssätt och processer för att möta verksamhetens och medborgarnas behov.

Avdelningen står för lednings- och verksamhetsstöd till kommunala utbildningsverksamheter i form av bl a uppföljning och analys, verksamhetsspecifik administration, systemförvaltning, samordning, omvärldsbevakning, samt ledning av elevhälsans medicinska insatser. Avdelningen bereder ärenden till utbildningsnämnden.

Det är ett spännande och komplext uppdrag då avdelningens ansvar innefattar frågor som ligger på hemkommunen och huvudmannen enligt skollag. Att leda avdelningen innebär att vi söker dig som vill vara med i det fortsatta arbetet med utvecklingen av utbildningsverksamheten i kommunen.

Rollen som chef för avdelning styrning och kvalitet innebär att du har ansvar för hela avdelningens arbete. Du har ansvar för beredning av ärenden till utbildningsnämnden och du är även beslutsfattare i ett flertal ärenden.

En viktig del i rollen som chef/ledare är att ta tillvara, utveckla och skickliggöra avdelningens medarbetare.

Du ingår i utbildningskontorets ledningsgrupp tillsammans med utbildningschefen och skolchefer. Du rapporterar direkt till utbildningschefen.

Värmdö kommun står för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sitt arbete och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi bland annat Värmdö kommuns Ledarakademi som är ett utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som chef och ledare i Värmdö kommun.
Vi söker dig som har lämplig universitets-/högskoleutbildning gärna med statsvetenskaplig eller juridisk inriktning, samt minst fem års praktisk erfarenhet från politiskt styrd verksamhet inom utbildningsväsendet. Du är väl förtrogen med relevant lagstiftning och styrdokument och har god kunskap i systematiskt kvalitetsarbete, målstyrning och processinriktat arbete.

Vi ser det som meriterande om du utöver detta har erfarenhet av att vara chef och/eller ledare.

Du har en god analytisk förmåga och ett helhetstänk. Du är kommunikativ och tydlig, en mycket god administratör och arbetar systematiskt med fokus på kvalitet. Höga krav ställs på god samarbetsförmåga, lyhördhet, ansvarstagande, initiativkraft och ett serviceinriktat sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ditt ledarskap präglas av öppenhet och tydlighet och du är en lyhörd och närvarande chef/ledare som skapar tillit.

Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Vi prioriterar den digitala förnyelsen för att möta förväntningar i ett alltmer digitaliserat samhälle. Digital kompetens är därför ett viktigt krav i våra rekryteringar.

I Värmdö kommun erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, personalstöd, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.

Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.
Mer info
Kontaktperson Värmdö Kommun
Telefon 08-57047000
Område Värmdö
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 7 okt (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.