Hoppa till innehåll
AB Effektiv logotyp

Löneadministratör

Ansök nu

Är du en löneadministratör med ett sinne för ordning och reda och har en fingertoppskänsla när det kommer till service? Har du erfarenhet från lön sedan tidigare och är redo för en roll där just din kunskap kommer vara betydelsefull? Då är det dig vi söker!

Din framtida arbetsgivare
Curity är ett snabbt växande högteknologiskt företag med verksamhet i allt fler länder. Vår personal är mångfaldig, våra kunder är spridda och vi ser bara möjligheter framför oss. Vissa kanske tycker att detta är utmanande. Men precis som en spännande berg- och dalbana finner vi det istället inspirerande. För att klara av de utmanande svängarna och de tuffa klättringarna på vår resa behöver vi utöka vårt ekonomiteam. En viktig roll i detta team är Löneadministratören.

Vad erbjuder rollen?
Vad erbjuder rollen?
* Löneadministratören ansvarar för att behandla, beräkna, dokumentera och leverera löner, provisioner och förmåner till medarbetare på ett korrekt sätt. Du kommer även att säkerställa efterlevnad av skattelagar och företagspolicyer relaterade till ersättning. Du kommer att rapportera direkt till ekonomichef.
* Dokumentera och verifiera medarbetarnas närvaro, ledighet, övertid och annan relevant data
* Beräkna och bearbeta löner, bonusar, provisioner och annan form av ersättning
* Förbereda och rapportera löneskatteuppgifter och inlämningar till myndigheter
* Svara på medarbetarnas frågor relaterade till ersättning och förmåner
* Säkerställa efterlevnad av lagar, regler och företagspolicyer som gäller lön och förmåner
* Hantera konfidentiell information med takt och professionalism
* Samarbeta med kollegor för att säkerställa korrekt betalning av ersättning
* Bidra med utveckling och implementering av processer och policys relaterade till lön


Vem är du?
För att kvalificera dig till rollen har du en kandidatexamen inom redovisning, HR eller en examen i relaterat område. Det krävs minst 3 års erfarenhet av löneadministration eller relaterade områden. Kunskap om nationella och internationella skattelagar är meriterande, liksom stor kunskap och erfarenhet av lönesystem och andra relevanta verktyg. Utmärkta analytiska, matematiska och kommunikativa färdigheter är nödvändiga för att lyckas i denna roll. Du är noggrann och uppmärksam på detaljer och förstår vikten av att hantera konfidentiell information med diskretion och professionalism. Starka organisatoriska och tidsplaneringsfärdigheter är också viktiga för att hantera löneuppgifter effektivt. Du behöver ha goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på både engelska och svenska.

Är detta din perfekta match?
Detta är den perfekta matchen för dig om du vill vara en del av Curitys pågående utvecklingsresa, där dina färdigheter och erfarenheter värderas och du får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med företaget!

Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.

Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Curity.


Varmt välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan via effektiv.se.
Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 1/7-2023
När du söker denna tjänst föredrar Curity att du skriver din ansökan på engelska.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Johanna Heleander på johanna.heleander@effektiv.se eller 073-527 30 28


Sökord
Löneadministratör, löneassistent, ekonom, administration

Your future employer
Curity is a fast-growing high-tech company with operations in an increasing number of countries. Our staff are diverse, our customers are widespread, and the opportunities that lie ahead are massive. Some might find this daunting and scary. Like a good roller coaster though, we find it exhilarating and exciting. To handle the downward dives and the hard climbs of the ride, we need to build out our finance department. One important role in this team is the Payroll Administrator.

What does a day at the company look like?
The Payroll Administrator is responsible for processing, computing, documenting, and delivering salaries, commissions, and benefits to employees in an accurate and timely manner. You will also ensure compliance with tax regulations and company policies related to compensation. You will report directly to the CFO.
* Process and maintain employee payroll records, including benefits, taxes, and deductions
* Monitor and verify employee attendance, leave, overtime, and other relevant data
* Compute and process salaries, bonuses, commissions, and other forms of compensation
* Prepare and file payroll tax reports and submissions to regulatory authorities
* Respond to employee inquiries related to compensation and benefits
* Ensure compliance with governing laws, regulations, and company policies related to payroll and benefits
* Maintain confidentiality of sensitive payroll information
* Collaborate with teammates to ensure accurate and timely payment of compensation
* Assist with the development and implementation of payroll-related processes and policies


Who are you?
Qualifications for this role include a bachelor's degree in accounting, HR, or a related field. Additionally, a minimum of 3 years of experience in payroll administration or a related field is required. Knowledge of national and international tax regulations is essential, along with proficiency in using payroll software and other relevant tools. You need good English and Swedish writing and spoken communication skills.

Apply now!
Does the position sound interesting? Welcome to submit your application via effektiv.se. Interviews will be conducted on an ongoing basis. The application deadline is July 1, 2023. If you would like to know more about the position, please contact Johanna Heleander at johanna.heleander@effektiv.se or 073-527 30 28.About Team Effektiv

Effektiv aims to achieve gold with its candidates, consultants, customers, and partners every day. This is a direct recruitment, which means that Effektiv is responsible for the recruitment process, and you will be directly employed by Curity in Vårgårda.


Keywords
payroll, taxreports, accounting, administration, Vårgårda, Alingsås, Herrljunga

Mer info
Område
Typ av anställning
Sista ansökningsdag
30 sep. 2023 (3 dagar kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren

Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del. Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Curity.

Fler från samma arbetsgivare