Miljöplanerare

Miljöplanerare

Vill du få förtroende att utveckla ditt arbete i en av världens mest innovativa tillväxtregioner? Vill du även bidra till att verksamheten bedrivs med hög kvalitet? Då kan det här vara tjänsten för dig.

Under en längre tid har Vallentuna kommun varit en av Sveriges snabbast växande kommuner med en kraftig utbyggnadstakt av bebyggelse och infrastruktur. Den snabba tillväxten ställer höga krav på kommunens samhällsplanering för att Vallentuna ska kunna växa på ett långsiktigt hållbart sätt. På samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vi gemensamt för att skapa framtidens Vallentuna.

Som miljöplanerare tillhör du kommunens planavdelning och har en nära kontakt med planarkitekter, översiktsplanerare och strategisk miljöplanerare såväl som befattningar på andra avdelningar som till exempel exploateringsingenjörer, projektledare infrastruktur och kommunekolog. Till största del kommer du jobba i avdelningsövergripande projekt.

Arbetsuppgifter

Du kommer som miljöplanerare vara ansvarig för den strategiska miljöbedömningsprocessen i detaljplaneprojekten. Detta omfattar framtagande av utredning av betydande miljöpåverkan samt beställning och bedömning av diverse specialistutredningar kopplat till miljöfrågor såsom buller-, luft-, och dagvattenutredningar samt naturvärdesinventeringar. Du ansvarar för att formulera text inom ditt ansvarsområde till de planhandlingar som tas fram. Du beställer och samordnar från kommunens sida de miljökonsekvensbeskrivningar som vid behov upprättas i projekten samt ansvarar för kontakten mellan tillsynsmyndighet och planavdelning i miljöfrågor. När olika anmälnings- och tillståndsärenden kopplat till miljöbalken blir aktuella i projekten är det du som upprättar dessa, exempel på sådana kan vara anmälan eller tillståndsansökan för vattenverksamhet, dispens från artskyddsförordningen eller dispens från biotopskyddet.

Kvalifikationer
  • Vi söker dig som har högskoleutbildning inom miljö-och naturvetenskap eller annan motsvarande utbildning.
  • Vi ser gärna att du har kunskap om och erfarenhet av fysisk planering, gärna från en kommun och erfarenhet av att medverka i projekt.
  • Du har kunskap om gällande miljölagstiftning och dess tillämpning.
  • Det är meriterande om du har kunskaper i plan- och bygglagstiftningen.
Personliga egenskaper
  • Som person ser vi gärna att du är trygg och skapar bra relationer såväl internt som externt.
  • Du är prestigelös samt uppskattar ett spännande och omväxlande jobb.
  • Du är flexibel och har en förmåga att se frågor utifrån ett helhetsperspektiv.
Information
Vi söker en miljöplanerare för ett vikariat på heltid, tom 20200831 med chans till förlängning. Vikariatet önskas tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Registrera din ansökan längst ner på sidan, senast 2019-12-08.
Intervjuer kan komma att hållas fortlöpande och kan tillsättas innan sista ansökningdatum.

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Poa Hellqvist, planchef på 08-58785141 eller poa.hellqvist@vallentuna.se

Mer information och fackliga representanter hittar du på www.vallentuna.se/ledigajobb

Annonssäljare undanbes vänligt men bestämt. Vi har redan gjort vårt val av media.

Bemötande, tillgänglighet och fokus på kunden är viktigt för vårt arbete med resultat och ökad kvalitet.

Vårt uppdrag är att sköta om, utveckla och bygga ett hållbart Vallentuna. Vi hanterar allt från att jourhålla, kartunderlag och planlägga för utveckling av mark, kommunala byggnader och infrastruktur. Vi sköter om kommunens naturmark, parker, gator, vägar och byggnader och har ansvar för avfallshanteringen. Vi genomför också prövning och tillsyn av bygglov, miljö- och hälsoskyddsfrågor. Förvaltningen har åtta avdelningar; plan, mark och exploatering, gatu- och park, fastighet, bygglov, kart- och mät och miljö. Totalt är vi ca 130 medarbetare som tillsammans jobbar för en enkel, hållbar och digital samhällsbyggnadsprocess med starkt kundfokus.

I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet, som präglas av kvalitet och kundfokus. Engagemang, allas lika värde och utveckling genomsyrar vår organisation. Du som söker bör självklart dela vår gemensamma värdegrund. Som arbetsgivare vill vi ta till vara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och friskvård för personalen.
Mer info
Område Vallentuna
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Energi & Miljö, Offentlig Förvaltning, Kommunal administration & Ledning
Typ av anställning Vikariat
Hemsida https://www.vallentuna.se/
Sista ansökningsdag 8 dec 2019 (1 dag kvar)