Gruppchef Vuxenenheten Vallentuna

Gruppchef Vuxenenheten Vallentuna

Vill du vara med och utveckla myndighetsområdet inom socialtjänsten till att bli mer modern, trygg och säker? Identifierar du dig med ord som delaktighet, modernt ledarskap och stabilitet? Då är detta tjänsten för dig, ansök redan idag!

Socialförvaltningen söker en gruppchef till vuxenenheten, enheten består av missbruk, ekonomiskt bistånd, VINR och psykisk ohälsa. Vuxenenheten arbetar nära enheten för funktionsnedsättning. En gruppchef som skapar och sprider trygghet i vardagen genom ett kommunikativt, tillitsfullt och ansvarstagande ledarskap.

Arbetsuppgifter
I rollen som gruppchef får du det övergripande ansvaret för att planera, genomföra, följa upp samt utveckla och förbättra verksamheten inom vuxenenheten gemensamt med gruppchef för LSS-funktionsnedsättning. I uppdraget ingår att styra och leda avdelningen gemensamt mot uppsatta mål samt att skapa delaktighet tillsammans med de socialsekreterare du leder. Du kommer att ha del i ansvaret för avdelningens myndighetsutövning, ekonomi, personal och arbetsmiljö samt utveckling gemensamt med dina kollegor och enhetschef. I uppdraget ingår omvärldsbevakning samt att noga följa förändringar inom aktuell lagstiftning. I din roll kommer du få möjligheter att utveckla kompetens och arbetsmetoder inom avdelningens ansvarsområde genom ett systematiskt förbättringsarbete. Kontakt med samarbetspartners, nätverksbyggande, daglig vägledning samt arbete med utvecklingen av enhetens kvalitetsledningssystem är exempel på andra uppgifter som gruppchefen innehar.

I arbetet som gruppchef förväntas du bidra till utvecklingen av hela socialförvaltningen, i syfte att skapa en modern och hållbar organisation som har modet att gå före. Vi har redan tagit första steget och det är nu det spännande framtidsarbetet börjar.

Kvalifikationer
 • Vi söker dig som har socionomexamen eller det som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
 • Dokumenterad erfarenhet av handläggning inom missbruk och ekonomiskt bistånd
 • Vi ser att du har goda kunskaper om den lagstiftning som styr verksamheten
 • Du ska också ha en god förståelse för ekonomi- och prognosarbete
 • Du är strukturerad och tycker att kvalitetsarbete är spännande och utvecklande
Personliga egenskaper
Du har intresse och förmåga att leda i förändring, skapa tydlighet och ta tillvara på medarbetarnas nytänkande i ett öppet klimat. Vi ser att du kan effektivisera och utveckla verksamheten utifrån mål och uppdrag, samt att du är samverkansinriktad med förmåga att skapa förtroendefulla relationer i såväl intern som extern dialog. För att komplettera vår kompetens profil vill vi att du har god erfarenhet av ekonomiskt bistånd, vi vill bli bättre och mer kompletta!

Vad sägs om en arbetsmiljö där du som medarbetare ständigt får växa i dina uppgifter? Där nya idéer och nyfikenhet värderas extra högt.

Vi erbjuder:
 • Förmånlig tjänstepension
 • Löpande kompetensutveckling
 • Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme, kostnadsfria aktiviteter
 • Utfyllnad av din föräldrapenning från F-kassan vid föräldraledighet
 • Flexibla arbetstider - frihet under ansvar
 • Individuell och marknadsmässig lönesättning
 • Extern handledning och närhet till en arbetsgrupp som har bred kompetens och ständigt arbetar med förbättringar
Intervjuer kommer att hållas fortlöpande. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Tjänsten gäller en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Bemötande, tillgänglighet och fokus på kunden är viktigt för vårt arbete med resultat och ökad kvalitet.

Socialförvaltningen består av cirka 500 medarbetare med uppdraget att arbeta förebyggande och stödjande inom så väl socialtjänst som vård och omsorg. Verksamheten består av trygga arbetsgrupper med hjälpsamma kollegor och stöttande chef. Inom Socialförvaltningen har du som medarbetare stor frihet och förtroende att utöva ditt arbete samt möjligheten att utveckla din roll.

Vallentuna kommun vågar testa! Vi har som ambition att ligga i framkant när det gäller digitalisering, arbetssätt och arbetsmetoder och som medarbetare hos oss har du en central roll i utvecklingsarbetet. Dina professionella och hjälpsamma kollegor stöttar dig samtidigt som dina coachande chefer ger dig frihet, tid, förtroende och mandat att utveckla både ditt arbete och din roll med kvalitet. I Vallentuna kan du kombinera en attraktiv miljö med ett meningsfullt jobb - här har du möjligheten att vara med och skapa något nytt!
Mer info
Område Vallentuna
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida https://www.vallentuna.se/
Sista ansökningsdag 21 dec 2019 (7 dagar kvar)