Projektledare exploatering

Projektledare exploatering

Diarienr: KSN-2023-00770
Arbetsplats: Avdelningen mark och exploatering
Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen
Publicerad:2023-03-09

Sista ansökningsdag:2023-04-02

Vill du leda stora och innovativa stadsbyggnadsprojekt i en av Sveriges snabbast växande städer? Vi söker dig som tillsammans med oss vill skapa en hållbar storstad för nästa generation!

I Uppsala välkomnar vi nyskapande stadsutveckling. Vi står inför en kraftig expansion fram till år 2050. För att lyckas med det arbetar vi med en mängd banbrytande projekt. Vi utvecklar helt nya stadsdelar, nya stationsområden och vi bygger kapacitetsstark kollektivtrafik och snabbcykelleder. Vi skapar rum för innovativa bostads­projekt, för näringslivets utveckling samt för nya evenemangsarenor och samhälls­service. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad för stadens utveckling.

På stadsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringsavdelning får du kollegor som arbetar som projektledare, med strategiska markförvärv, markförvaltning, bygglogistikcenter och besökssamordning. Vi är ett härligt gäng som i god dialog och öppet arbetsklimat arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi arbetar projektbaserat och lägger stort fokus på verksamhets- och processutveckling. Hos oss får du stor möjlighet till personlig utveckling inom ditt intresseområde. Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat med vår hemvist i kommunens nya stadshus intill resecentrum i Uppsala. Du har även möjlighet att arbeta delar av din arbetstid på distans.

Välkommen med din ansökan redan idag!

Ditt uppdrag

Vi söker främst erfarna projektledare som kan axla ett ledarskap i några av våra stora stadsbyggnadsprojekt. Vi söker även dig som är erfaren mark- och exploateringsingenjör och vill bistå med din sakkunskap i utvecklingen av Uppsala.

Som projektledare leder du arbetet inom stadsbyggnadsprojekt. Du ansvarar för framdriften i projekten, som är bemannade med expertis inom planläggning, anläggning, trafik och mobilitet, bygglov och exploatering. Du ansvarar för en kontinuerlig förankring och dialog internt samt ansvarar för upprättande och uppföljning av tidplan, stadsbyggnadskvaliteter och ekonomi. Du företräder Uppsala kommun som markägare genom att förhandla och träffa överenskommelser och avtal vid exploatering, köp och försäljning samt med konsulter och samarbetspartners. Du tar fram strategier och utredningar för en klimatsmart och attraktiv stadsutveckling i samhällsbyggnadsprocessens olika skeden samt delar erfarenheter och kunskaper för att bidra till ett gemensamt lärande. Vidare företräder du Stadsbyggnadsförvaltningen i de projekt du leder och du bereder underlag för beslut och överläggning i politiska nämnder och utskott för stadsutvecklingens alla delar.

Som mark- och exploateringsingenjör bidrar du med din sakkunskap i samhällsbyggnadsprocessen och jobbar för att säkra genomförandet av våra stadsbyggnadsprojekt. Du ansvarar bland annat för att ta fram underlag till och förhandla exploateringsavtal och markanvisningar, att upprätta köpeavtal vid försäljning och köp av mark samt att ta fram olika kalkyler, tidsplaner, bistå i framtagande av detaljplaner samt ta fram beslutsunderlag till politiken. En viktig del av arbetet handlar om samordning och planering tillsammans med andra delar av kommunförvaltningen, exploatörer, ledningsägare samt myndigheter såsom lantmäteriet.

Din bakgrund

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att leda projekt inom stadsbyggnad och exploatering alternativt har spetskompetens inom mark- och exploateringsområdet. Du har ett stort intresse för stadsbyggnadsfrågor och med fördel även hållbarhetsfrågor. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ekonomisk styrning och uppföljning av projekt inom samhällsbyggnadssektorn samt av arbete inom offentlig sektor. Som grund har du en akademisk utbildning inom stadsbyggnad, lantmäteri eller liknande som bedöms som relevant för uppdraget.

Som person är du nyfiken och lösningsorienterad samt motiverad att ta ansvar för att nå överenskomna tidplaner och uppsatta mål. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Som projektledare har du god ledarskapsförmåga och kan skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat samt strävar efter att utveckla ditt ledarskap inom projekten. Du har ett prestigelöst förhållningssätt, uppmuntrar samarbete samt omvärldsbevakar för att nå bästa resultat och ett gemensamt lärande på förvaltningen. Vidare är du en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Iris Löwendahl, enhetschef: 018-727 48 89
Jill Bergefur, enhetschef: 018-727 54 89

Fackliga företrädare:
Sveriges Ingenjörer/SACO, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Vision, Amanda Wiksten, 018-727 65 05

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lönebeskrivning: Enligt överenskommelse

Information

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.
Mer info
Område Uppsala stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Projektledare
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://uppsala.se
Sista ansökningsdag 2 apr 2023 (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!