Hoppa till innehåll
Ansök nu
Arbetar du inom underrättelsetjänst inom lufdomänet och är redo för att ta nästa steg? Vill du vara delaktig i utvecklingsarbetet inom underrättelsetjänsten inriktat mot flyg? Har du personlig integritet, god samarbetsförmåga och har god administrativ förmåga? Då kan det vara dig vi söker.

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en Utvecklingsofficer Flyg.
Befattningen är placerad vid Funktionsenhetens Funktionsavdelning förband i Uppsala.

Sökande enhet
Funktionsenheten ansvarar under chefen Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) för processledning av erfarenhets- och evalueringsarbete samt utveckling och samordning av underrättelse- och säkerhetstjänst från och med operativ nivå till och med taktisk (förbands) nivå. Funktionsenheten stödjer Utbildningsenheten och Försvarets tolkskola med underlag avseende utveckling av utbildningsverksamhet. Vidare ansvarar enheten för uppföljning av underrättelsetjänsten vid Högkvarterets insatsstab via försvarsgrensstaber till krigsförband. Funktionsenheten ansvarar under Chefen Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) för arbete med publikationer inom verksamhetsområdet.

Funktionsenheten är organiserad i Funktionsavdelning Metod och Funktionsavdelning Förband. Funktionsenheten driver FMUndSäkC övningar inom ramen för Försvarsmaktens övningsplan samt stödjer Försvarsmaktens totala övningsprogram. Arbetet vid enheten genomförs såväl enskilt som i sammansatta arbets- och projektgrupper.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utvecklingsofficer stöder du funktionsföreträdaren Luft avseende förmågeutveckling, samordning och uppföljning av underrättelsetjänsten inom luftdomänen med berörda aktörer med fokus på taktisk och operativ nivå enligt MUST och PROD LEDUND direktiv. Du stödjer även Högkvarteret, Flygstaben och Försvarets materielverk med kompetens avseende sensorer, bearbetnings- och ledningsstödsystem för luftdomänen.

Andra arbetsuppgifter:
 • Stödja och deltaga i övningar som expertstöd för motståndaren inom luftdomänen
 • Stödja stridsskolor, förband och staber med motståndarbeskrivning för luftdomänen
 • Stödja stridsskolor, förband och staber i framtagandet av planer vid övningsspel
 • Leda eller ingå i arbets-/projektgrupper
 • Handlägga remisser inom sakområdet
 • Stödja publikationsframtagning samt utbildningsverksamhet
 • Stödja i revidering och kvalitetssäkring av FMUndSäkC kurs- och utbildningsplaner
 • Stödja evalueringsverksamhet
 • Stödja erfarenhetshanteringsprocessen
Kvalifikationer
 • Specialistofficersutbildning
 • God förmåga att förstå sensor- och bearbetningssystem
 • Underrättelseutbildning motsvarande minst Grunder Und, eller motsv.
 • Praktisk erfarenhet av underrättelsetjänst inom luftdomänen
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, främst på svenska men även på engelska
 • Är i god fysisk form och uppnår de fysiska kraven för utlandstjänstgöring
Meriterande
 • Utbildning i främmande stridskrafter; Grundkurs Främmande stridskrafter (GK FRAMST) Fortsättningskurs Främmande stridskrafter Luft (FK FRÄMST LUFT) alternativt motsvarande utbildningar
 • Erfarenhet av arbete inom underrättelse- och säkerhetsfunktion på förbandsnivå (exempelvis MSE på flygförband, på flygflottilj eller S2 på Strilbat).
 • Erfarenhet av stabsarbete på taktisk nivå HKV INS FTS A2 eller annan sektion vid HKV.
 • Teknisk utbildning på högre nivå.
 • Tidigare erfarenhet av utlandstjänstgöring i underrättelsebefattning inom luftdomänen.
 • Erfarenhet av utbildningsverksamhet inom underrättelsetjänst (kurschef/lärare).
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga men som även kan arbeta självständigt. Du har personlig integritet och har god förmåga att förhålla dig etiskt och moraliskt till varierande situationer. Arbetet som utvecklingsofficer kräver att du är en god administratör. Flexibilitet och stresstålighet är andra egenskaper som värderas högt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Tillsvidareanställning
Arbetsort: Uppsala
Tillträde: snarast eller enligt ök
Befattningsnivå: Militär OR 8

Kravunderskridande behöver inte vara ett hinder, värdering genomförs i förekommande fall.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och stor vikt kommer att läggas vid säkerhetsprövningen.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Johan Larsson, C Funktionsenheten, tfn 018-19 69 84
Karl-Marcus Johansson, C FunkAvd Förband, 018-19 69 18
Jeanette Borén, HR-chef, tfn 018-19 65 03

Fackliga representanter
Officersförbundet: Peter Oscarson, 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, 018-19 67 84
SACO: Stephen Haughey, 018-19 65 52
Alternativt 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter.

Välkommen med din ansökan senast 2023-09-30. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Typ av anställning
Sista ansökningsdag
30 sep. 2023 (1 dag kvar)
Ansök nu

Liknande jobb

Fler från samma arbetsgivare