Upplands flygflottilj, F 16 söker civil underrättelse- och säkerhetshandläggare.

Upplands flygflottilj, F 16 söker civil underrättelse- och säkerhetshandläggare.

Om befattningen

Som underrättelse- och säkerhetshandläggare ingår du i F 16 flottiljstab. Flottiljstabens uppgift är att leda F 16:s enheter och verksamhet. Därutöver har F 16 flottiljstab ett garnisonsansvar som innebär att leda och samordna övriga förband och enheter inom vissa områden. Verksamhetsorten är Uppsala, men F16 har även verksamhet på andra orter vilket medför enstaka tjänsteresor utanför Uppsala. Tjänsten innebär krigsplacering. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer genomföras innan anställning.

Om enheten

Underrättelse - och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F 16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut och riskhantering. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetstjänsten efterföljs, vilket görs genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser. Chefen F16 är tillika garnisonschef, det innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetsskyddet inom garnisonen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Stödjer expeditionstjänst och övriga administrativa uppgifter.
 • Stödjer utredningar inom området Teknisk bevakning.
 • Planerar och medverkar i F16 interna kontrollverksamhet.
 • Medverkar och stödjer planeringen vid säkerhetsskyddkontroller och säkerhetsskyddsbesök.
 • Planerar och ger stöd till F16 enheter avseende bla säkerhetsprövningar.
 • Utarbetar direktiv och rutiner.
 • Genomför säkerhetsutbildningar.
 • Stödjer och administrerar F16 säkerhetsmän.
 • På sikt sammanställer och föredra omvärldsläget.
 • Stödjer CA2, Säkerhetschef, IT-säkerhetschef och Säkerhetsbefäl med diverse övriga utredningar, rapporteringar och handläggning av ärenden.
 • Medverka vid övningar.
KRAV
Kvalifikationer
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Datorvana, goda kunskaper inom Microsoft Office.
 • Körkort B.
Personliga egenskaper

Din roll som underrättelse- och säkerhetshandläggare kräver flexibilitet och förmåga till tempoväxling. Du ska vara social och bekväm med att tala inför folk. Egenskaper såsom problemlösning, analytisk förmåga och stor förmåga att arbeta i grupp värdesätts. Personlig noggrannhet och struktur är av stor vikt, då du i tjänsten kommer hantera säkerhetsskydds-klassificerad information. Du skall kunna företräda F 16 i såväl nationella som internationella sammanhang, varför ett korrekt personligt uppträdande är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande
 • Erfarenhet av administration.
 • Säkerhetsutbildning vid FM UndSäkC.
 • Utbildning i system ISUS handling/säkerhetsrapportering.
 • Goda kunskaper avseende Flygvapnets freds- och krigsorganisation.
 • Kunskaper inom system PRIO.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 mån provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef A2, Marie-Louise Naréus
Telefon: 072-386 87 41

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
Mejl: F16-A1-adm@mil.se

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023- 03-27. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Uppsala stad
Yrkesroll Administration, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 27 mars 2023 (7 dagar kvar)