Strategisk Arbetsmiljöingenjör

Strategisk Arbetsmiljöingenjör

Vill du bidra till ett fossilfritt liv inom en generation?

Som anställd på Vattenfall blir du en del av ett större mål: Att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vi vill visa vägen mot en hållbar framtid och stimulera till ett klimatsmartare liv på alla plan. Detta kräver nya perspektiv, konkreta förändringar och en vilja att göra skillnad.

Vattenfall Heat är en europeisk leverantör av el och värme vars verksamhet är central i Vattenfalls arbete med att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Vi är drygt fyra tusen anställda som levererar fjärrvärme, fjärrkyla och ånga i fyra länder med vårt svenska huvudkontor i Solna. I Sverige levererar vi fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, kommunal verksamhet, fastighetsägare och villakunder i femton kommuner.

Som Strategisk Arbetsmiljöingenjör kommer du att ha följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
 • Att självständigt stödja och coacha verksamhetens chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001 och lagkrav samt hälsoarbete och då i samarbete med HR.
 • Utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete både strategiskt och operativt och vara expertstöd inom förbättringsarbetet som även omfattar kulturarbetet inom Health & Safety området.
 • Projektledare för relevanta arbetsmiljöprojekt samt omvärldsbevakning.
 • Contractor Management kopplat till arbetsmiljö, miljö och kvalitet samt uppföljning av entreprenörer.
 • Ta fram och genomföra verksamhetsanpassade arbetsmiljöutbildningar och implementera dessa i verksamheten.
 • Ansvara för att upprätthålla och utveckla strukturen i vårt ledningssystem.
 • Delta i ledningsgrupp som expertstöd i frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet, såsom riskbedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Sammanställa rapporter och ta fram presentationsmaterial och beslutsunderlag.
 • Lagbevakning och lagefterlevnad av arbetsmiljölagstiftning som därefter ska implementeras och kommuniceras inom Vattenfall Värme.
 • Koordinera och medverka vid arbetsmiljöronder samt interna och externa revisioner
 • Genomföra orsaksutredningar

Vi söker dig som har
 • En akademisk eller motsvarande relevant utbildning med arbetsmiljöinriktning.
 • Några års arbetserfarenhet som Arbetsmiljöingenjör med både strategiskt och operativt fokus.
 • Erfarenhet av riskhanteringssystem ex. IA-systemet.
 • Kunskap inom ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001.
 • Kunna utföra revisioner både interna och externa (av exempelvis entreprenörer) enligt ISO 45001,14001 och 9001.
 • Erfarenhet av orsaksutredningar enligt olika metoder.
 • Gedigen kunskap om arbetsmiljölagstiftning.

Det är en meriterande om du
 • har tidigare erfarenhet som revisionsledare.
 • har erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom energisektorn
Du är en strukturerad, systematisk och kommunikativ person som har ett starkt engagemang för arbetsmiljöfrågor. Du har förmåga att inspirera andra i arbetsmiljöarbetet och driver dessa frågor självständigt och målmedvetet. Vi tror också att du har lätt för att skapa goda kontakter såväl internt som externt. Du är utvecklingsorienterad med insikten i att allt vi gör ska leda till trygga och säkra anläggningar och arbetsplatser. Du har god vana att arbeta i Officepaketet och din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska är dokumenterat god.

Vi erbjuder en stimulerande roll där du får användning för dina kunskaper inom arbetsmiljö och hälsa och en möjlighet att utvecklas vidare.

Placering: Solna eller Uppsala

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast 16 April 2021. Urval och intervjuer sker efter slutdatumet.

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Sandra Halldin , +46-73 089 31 50
För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Zanko Dasko, 0702 532 896.

Fackliga representanter är Kalle Almqvist, Akademikerna, Kjell Karlsson, Ledarna, Göran H Johansson , SEKO och Patrik Nenzén, Unionen. Du når dem alla via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.


Vi ger dig möjlighet att jobba med arbetsmiljö och hälsa inom en organisation där vi vill skapa ett promotivt och proaktivt förhållningssätt inom området som bidrar till utveckling av vår verksamhet.

Vår organisation
Vattenfalls affärsenhet Heat Sweden producerar, distribuerar och säljer värme, ånga, kyla och el. Våra kunder är företag, kommuner, landsting, privata fastighetsägare villakunder och bostads-rättsföreningar. Huvudprodukten är fjärrvärme, som är en enkel, säker, bekväm och tillförlitlig form av uppvärmning. Bränslet består i huvudsak av olika former av biomassa, avfall som ger låga miljöpåverkande utsläpp. Vi är idag omkring 370 medarbetare och omsätter 2,9 miljarder kronor. Vattenfall Värme Nordens största anläggning finns i Uppsala och organisationen är uppdelad i tre avdelningar; drift, underhåll och bränsle.

Verksamheten i Uppsala är miljöcertifierad enligt EMAS och ISO samt certifierad gentemot arbetsmiljölagstiftningen och värmeverket genererar värme, ånga, kyla och el. Vi genererar cirka 1,7 TWh värme och 200 GWh el.
Mer info
Område Uppsala stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://careers.vattenfall.com/se/jobb/
Sista ansökningsdag 16 apr 2021 (6 dagar kvar)