Underrättelseanalytiker – Civil medarbetare till Flygstaben

Underrättelseanalytiker – Civil medarbetare till Flygstaben

Analytiker till Flygstabens underrättelse- och säkerhetssektion

Flygvapnet organiserar, leder och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomförs gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Chefen för Flygvapnet med stöd av Flygstaben utövar ledning av luftstridskrafterna och flygvapnets förband.

Om enheten

I Flygstaben organiseras en Underrättelse- och säkerhetssektion vilken leder underrättelse- och säkerhetsunderrättelsetjänsten i Flygvapnet. Huvuduppgiften är att stödja chefen flygvapnet och övriga staben med beslutsunderlag.
Underrättelsesektionen funktionsleder underställda förband avseende underrättelse- och säkerhetstjänst. Underrättelse- och säkerhetstjänsten inriktas i huvudsak mot funktionsledning, omvärldsbevakning och uppföljning av säkerhetshotande verksamhet. I högre beredskapsnivåer stödjer underrättelse- och säkerhetstjänsten operationer på både kort och lång sikt.

Befattningen erbjuder

I tjänsten ges du möjlighet att tillsammans med andra utveckla dig inom underrättelse- och säkerhetstjänsten. Arbetet består av intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i en högre taktisk ledningsnivå. Tjänsten omfattar även tillfällen till egen utveckling, genom att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckling såväl generell som funktionsspecifik.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Tjänstgöra som analytiker i underrättelsebearbetningsfunktionen.
 • Svara för bearbetning av verksamhet enligt Undsäkplan och övrig rapportering enligt sektionens produktionsplan.
 • Stödja vid produktion av underrättelse och säkerhetshotbedömande till stöd för Flygvapnet och Flygstabens processer och insatser.
 • Stödja sektionen genom att företräda sektionen vid samverkansmöten inom och utanför Försvarsmakten samt med andra aktörer.
 • Beredd stödja funktionsledningen av underställda förband avseende produktion och inhämtning.
 • Delta i Underrättelse- och säkerhetssektionens övriga verksamhet.
Kvalifikationer
 • Genomförd utbildning med examen på högskole-/universitet inom tillämpbart område (officersutbildning, krigs-, statsvetenskap eller motsv.)
 • Utbildning eller erfarenhet inom underrättelse- och/eller säkerhetstjänstområdet.
 • God förmåga att uttryck sig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
 • Genomförd värnplikt eller motsvarande utbildning
 • Erhållen Masters på akademisk nivå
 • Färdighet att arbeta med FM ledningsstödsystem
 • Goda kunskaper om luft- och rymdstridskrafter
 • Kunskaper och erfarenheter avseende Flygvapnets egna förband och dess förmågor
 • Tjänstgöring i underrättelse/säkerhetsbefattning inom Försvarsmakten eller vid andra myndigheter på taktisk/operativ eller strategisk nivå
 • Erfarenhet av att arbeta med underrättelsetjänst och/eller säkerhetstjänst nationellt och/eller internationellt
Personliga egenskaper
Flygstaben arbetar med insatsverksamhet vilket kräver att personalen kan:
 • Ha ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt
 • Ha en god samarbetsförmåga
 • Hantera snabbt uppkomna uppgifter och förändrade situationer
 • Arbeta självständigt och ibland med bristfälligt beslutsunderlag
 • Hantera uppgifter med korta tidsförhållanden
 • Vara initiativrik och driva verksamheten framåt
 • Vara flexibel och kunna gå utanför eget ansvarsområde för att lösa ställda uppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och högt säkerhetstänkande

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön och förmåner: enligt kollektivavtal, eventuellt löneanspråk anges i ansökan.

Upplysningar om befattningen

Major Thomas Midelf 08-788 75 00

Fackliga företrädare

OFR/O - Officersförbundet - OF Flygstaben Anders Wedin
OFR/S - Försvarsförbundet - Caroline Nilsson
SACO FM - Borka Medjed Hedlund
SEKO - Hans Rengren
Samtliga nås via FM växel på 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev, med löneasnpråk, där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Uppsala stad
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 31 dec 2022 (26 dagar kvar)