Kompanichef (OF2/3)

Kompanichef (OF2/3)

Kompanichef (OF2/3) sökes till 52.Flygbaskompaniet LSS i Uppsala

Sökande enhet:

Basenheten består av en enhetsledning, två kompanier och en pluton samt Uppsalas frivilligsektion. Enheten ansvarar bl.a. för drift av Uppsala flygplats och grundutbildning av soldater. Basenheten är placerad vid Uppsala garnison och lyder under chefen Luftstridsskolan.

* Flygbaskompaniet ingår i krigsförbandet 16. Flygflottiljen. Kompaniet består av följande verkansdelar. 521. Flygbas-säkerhetspluton, 522. R3 Tropp, 523. Flygterminalpluton, 524. Sambandstropp, 525. Flygplatspluton och 528. Insatspluton.

Kompaniets uppgifter består av flygplatsdrift i form av fälthållning och räddningstjänst, samt drift och underhåll av tekniska system såsom sambandssystem, inflygningshjälpmedel, banljus, mm. Kompaniet ansvarar även för skydd och bevakning av flygbasen, vilken innefattar fast och rörlig stridsspaning. Kompaniet nyttjar både biologiska och tekniska sensorer i form av hundar, mörkerhjälpmedel och tekniska övervakningssystem.

Kompaniet genomför även klargöringstjänst för stridsflygplan samt ramptjänst för transportflyg och helikoptrar. I kompaniet ingår även en flygterminalpluton, som är en exklusiv resurs inom försvarsmakten. Flygterminalplutonen genomför bland annat godshantering i form av lastning/lossning för samtliga flygfarkoststyper, passargerarhantering och hantering av farligt gods. Plutonen har även förmågan att genomföra bagageröntgen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Leda planering, genomförande och uppföljning av egen verksamhet samt ekonomi.

Utarbetar underlag för redovisning, återrapportering av egen verksamhet.

Leder inom kompaniet övergripande:
  • personaltjänst
  • säkerhetstjänst
  • systematiskt arbetsmiljöarbete
Ansvarar för att avvikelser omhändertas och korrigerande åtgärder införs.

Ansvarar för att rätt dokumentation som styr/påverkar egen verksamheten finns, sprids, är tillgänglig samt känd.

Leder utveckling, utbildning, beredskap och insatser enligt FM BerinsO med insatsförbandet 52.Flygbaskomp.

Samordnar utbildning inom funktionerna ingående i kompaniet.

Ansvarig för planering, genomförande och uppföljning av kompaniets ICSS-utbildning.

Företräder kompaniet på möten.

Krav för befattning:

Officersexamen

B-körkort

Önskvärda kvalifikationer:

Grundkurs samt fortsättningskurs kompaniledning flygbaskompani.

Erfarenhet av tjänstgöring på ledande befattning.

Goda kunskaper om FV bassystem.

God fysisk status.

Ej hundallergiker.

Personliga egenskaper:

Kompanichefen måste som chef vara ett föredöme och en aktiv företrädare för FM värdegrund samt kunna företräda Flygvapnet och FM internt och externt på ett förtroendeingivande sätt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Johan Sahlberg, Stf C 5.BasE (0708493317)

Fackliga representanter:

OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40

OFR/O Ärna Peter Oscarson tfn 018-19 63 68

SACO Johan Moilanen, tfn 070-205 97 02

SEKO Simon Uppgren, tfn 072-395 68 13

Övrigt:

Tillsvidareanställning.

Befattningens nivå: Kapten/Major (OF2/3).

Befattningen är placerad på LSS, 16 flygflottiljen i Uppsala.

Tillträde enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 2021-03-31.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Förbandet leder och ansvarar även för krigsförbanden 16:e flygflottiljen samt 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljon. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Uppsala stad
Yrkesroll Övrigt, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 31 mars 2021 (32 dagar kvar)