HR Chef till Luftstridsskolan i Uppsala, civil befattning

HR Chef till Luftstridsskolan i Uppsala, civil befattning

HR Chef till Luftstridsskolan i Uppsala, civil befattning

Övergripande
Som HR Chef vid Luftstridsskolan (LSS) ingår du i ledningsgruppen och rapporterar direkt till Förbandschefen. Du har ansvar för att integrera HR i verksamheten utifrån organisationens behov. Rollen som HR chef är i nivå CF4 och är konsultativ samt utvecklingsorienterad.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
HR Chefen är ansvarig förändringsledare inom HR området. Fokus är på strategiska frågor men även operativ verksamhet ingår i den dagliga tjänsten. Tjänsten innefattar inte personalansvar men HR chefen har till sin hjälp en personalavdelning med ett 20-tal medarbetare. Avdelningen är uppdelad i tre funktioner - HR, arbetsmiljö/friskvård och utbildning/rekrytering. HR chefen har förhandlingsansvar och företräder arbetsgivaren vilket kräver hög integritet och ett tydligt arbetsgivaransvar. Vidare ansvarar HR chefen för månatlig lokal personalförsörjningsnämnd, årlig lönerevision och förhandling med fyra arbetstagarorganisationer. Tjänsten innebär också att vara Förbandschefens stöd i genomförandet av samverkan, arbetsmiljö och likabehandling.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom HR området eller motsvarande utbildning/erfarenhet. Du har god strategisk förmåga samt kunskap om operativ verksamhet. Erfarenhetsmässigt har du gedigen bakgrund inom HR samt flerårig erfarenhet av chefsuppdrag. Vi värderar erfarenhet av förhandlingsverksamhet högt.

Meriterande kvalifikationer
  • Goda kunskaper i engelska, tal och skrift
  • Erfarenhet från SAP system
  • Erfarenhet från Försvarsmakten
  • Chefserfarenhet från statlig sektor
Personliga egenskaper
Luftstridsskolan söker en HR chef med hög integritet och vana att leda en bred verksamhet i komplex och snabb utvecklingstakt. Du är flexibel och gillar att arbeta i ett högt tempo med flera frågor på ditt bord. Du är drivande och ser alternativa lösningar på de frågor du arbetar med. Du har ett coachande förhållningssätt och är en förebild för medarbetare och chefer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan skapa förtroendefulla relationer på alla nivåer, såväl internt inom FM som externt. Detta gör du genom en god dialog och respekt för verksamheternas behov och villkor. Du har förmåga att tydliggöra de personalpolitiska frågornas betydelse för Luftstridsskolan, såväl till ledning som till övriga verksamheten.

I tillsättandet av tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Övrig information
Anställningsform, anställningen är en tillsvidareanställning.
Tillträde 2018-03-01 eller efter överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Tf HR chef /Personalchef, Elin Ulriksson tfn 070-397 00 84.
Stf förbandschef Pernille Undén, tfn 018-19 69 01.

Fackliga organisationer
OFR/O Ärna Peter Oscarson tfn 018-19 63 68
OFR/S Per Gustafson tfn 018-19 60 35
SEKO Mari Ann Larsson tfn 018-19 67 76
SACO Borka Medjed Hedlund tfn 018-19 68 16

Välkommen med din ansökan senast 2019-01-18.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info