Cybersoldat - OR4 till Flygstaben

Cybersoldat - OR4 till Flygstaben

Cybersoldat till Flygstabens underrättelse- och säkerhetssektion

Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter.

Om enheten

Underrättelsesektionen ansvarar för underrättelse- och säkerhetsunderrättelsetjänsten i Flygstaben genom att stödja chefen och övriga staben med beslutsunderlag avseende motståndaren och säkerhetshotande verksamhet.
Underrättelsesektionen funktionsleder underställda förband avseende Underrättelse- och säkerhetstjänst inklusive cyber. Underrättelse- och säkerhetstjänsten inriktas i huvudsak mot omvärldsbevakning och uppföljning av säkerhetshotande verksamhet. I högre beredskapsnivåer stödjer underrättelse- och säkerhetstjänsten operationer med planering, inhämtningskoordinering, genomförande och utvärdering på kort och lång sikt.

Befattningen erbjuder

I tjänsten ges du möjlighet att tillsammans med andra utveckla dig inom underrättelse- och säkerhetstjänst med fördjupning inom flygunderrättelsetjänst. Arbetet består av intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i en högre taktisk ledningsnivå. Tjänsten omfattar även tillfällen till egen utveckling, genom att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckling såväl generell som funktionsspecifik.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Stödja Underrättelse- och säkerhetssektionen med att upptäcka hot, identifiera och förhindra angrepp mot Flygvapnets system.
 • Stödjer Underrättelse- och säkerhetssektionens med uppföljning av säkerhetsläget Cyber under Flygvapnets verksamhetsansvar.
 • Stödja Underrättelse- och säkerhetssektionen vid incidenthantering och säkerhetsutredningar.
 • Stödja Underrättelse- och säkerhetssektionen vid utveckling av flygvapnets cyberförmåga.
 • Stödja Underrättelse- och säkerhetssektionen i produktion av produkter, såsom dygns-, vecko- och årsrapporter.
Kvalifikationer
Genomförd svensk värnplikt, GMU eller motsvarande militär grundutbildning med godkänt resultat
 • OR4-5
 • Goda kunskaper inom IT- och nätverksteknik
 • Kunskaper att angripa och försvara IT-system
 • God förmåga att uttryck sig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
 • Tidigare tjänstgöring i Försvarsmakten
 • Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information
 • Genomförd värnplikt som Cybersoldat med inriktning flygvapnet
 • Kunskap om loggning och analys på applikationsnivå
 • Kunskap om tekniska säkerhetsfunktioner (IPS, IDS, SIEM, UEBA, mm)
 • Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system
 • IT-säkerhetsrelaterade certifieringar
 • Utbildning och kunskap inom underrättelse- och säkerhetstjänst
Personliga egenskaper
Flygstaben arbetar med insatsverksamhet vilket kräver att personalen kan:
 • Hantera snabbt uppkomna uppgifter och förändrade situationer
 • Arbeta med bristfälligt beslutsunderlag
 • Hantera uppgifter med korta tidsförhållanden
 • Snabbt kunna skifta fokus och göra omprioriteringar
 • Ta initiativ och driva verksamheten framåt
 • Vara flexibel och kunna gå utanför eget ansvarsområde för att lösa ställda uppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt avtal om GSS/K maximalt 8 + 4år.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön och förmåner: enligt kollektivavtal, eventuellt löneanspråk anges i ansökan.

Upplysningar om befattningen

Chef Underrättelse- och säkerhetssektionen Övlt Susanne Ojala 08-788 93 86/ 072-387 99 33
Stf C Underrättelse- och säkerhetssektionen Mj Thomas Midelf 018-19 66 86/ 070-312 58 92

Fackliga företrädare

OFR/O - Officersförbundet - OF Flygstaben Anders Wedin
OFR/S - Försvarsförbundet - Christina Sonberg
SACO FM - Borka Medjed Hedlund
SEKO - Hans Rengren
Samtliga nås via FM växel 08-788 75 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-06-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där dumotiverar varför du ärlämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Uppsala stad
Yrkesroll Data & IT, Säkerhet & Skydd, Militär, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 30 juni 2022 (5 dagar kvar)