Civil administratör med placering i LSS stab A2 Underrättelse- och säkerhetssektion

Civil administratör med placering i LSS stab A2 Underrättelse- och säkerhetssektion

Civil administratör med placering i LSS stab A2 Underrättelse- och säkerhetssektion

Förbandet
Chefen Luftstridsskolan är tillika garnisonschef vilket för LSS stab bland annat innebär att samordna och stödja verksamhet inom hela garnisonen. Som administratör ingår du i LSS stab och kommer att handlägga uppgifter inom området säkerhetsskyddstjänst.

Då LSS verkar inom hela riket ska du vara beredd att genomföra resor.

Tjänsten kan på sikt innebära krigsplacering inom Flygvapnets krigsorganisation.

Arbetsuppgifter

Handlägger
 • Besöksmottagning.
 • Larm- och passagesystem.
 • Allmänna kontorsärenden.
 • Registerkontrollärenden.
 • Security clearance.
Utarbetar
 • Direktiv och rutiner i LSS ArbO, SSO och SOP avseende ovanstående.
 • Säkerhetsrapporter.
Stödjer

* Chefen A2 vid internkontroller och säkerhetsutbildning.

Medverkar

* Vid övningar inom området säkerhetstjänst.

Kvalifikationer
 • Svenskt medborgarskap.
 • Godkänd säkerhetsprövning.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Datorvana, goda kunskaper inom Microsoft Office.
 • Körkort B.
Önskvärda kvalifikationer

* Meriterad stabstjänstgöring.
Genomförd:
 • Säkerhetsutbildning vid FM UndSäkC.
 • Utbildning i system ISUS handling/säkerhetsrapportering.
 • Goda kunskaper avseende Flygvapnets freds- och krigsorganisation.
 • Kunskaper inom system PRIO (SAP).
Personliga egenskaper
Din roll som administratör/säkerhetshandläggare kräver flexibilitet, stresstålighet och förmåga till tempoväxling. Även noggrannhet är av stor vikt, då du i tjänsten kommer hantera sekretessklassad information.

Du skall kunna representera såväl LSS som Försvarsmakten i nationella och internationella samanhang varför hög integritet och ett korrekt personligt uppträdande är ett måste.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Verksamhetsort
Uppsala.

Tillträde
2019-02-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattar 6 månaders provanställning.

Lön
Vi tillämpar individuell lönesättning.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
C A2, Mj Marie-Louise Naréus, tfn 0723-868 741.
Säkerhetshandläggare Maria Nelin tfn 018-19 60 81.

Fackliga representanter
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68
OFR/S Per Gustafsson, tfn 018-19 67 81
SEKO Mari-Ann Larsson, tfn 018-19 61 77
SACO Borka Medjed-Hedlund, tfn 018-19 68 16

Välkommen med din ansökan senast 2018-11-25.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Uppsala stad
Yrkesroll Administration, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 25 nov (5 dagar kvar)