Värnpliktskonsulent

Värnpliktskonsulent

Brinner du för att arbeta med unga vuxna och deras välbefinnande

Om avdelningen
HR-avdelningen tillhör regementsstaben som stödjer chefen Livgardet i dennes ledning. HR- avdelningen har till uppgift att arbeta konsultativt gentemot Livgardets chefer samt att funktionsleda inom HR området. Avdelningen består av en HR-chef samt 16 medarbetare, fördelade på två sektioner, där huvuddelen är civilanställda.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som värnpliktskonsulent kommer du att ge samtalsstöd till våra värnpliktiga, både på individ och gruppnivå. Du kommer också verka som stöd till våra utbildningsbefäl i frågor som rör de värnpliktigas psykosociala hälsa.

Som konsulent kommer du involveras i värnpliktsärenden som innefattar bl.a. rehabilitering och utredningar om ovälkommet beteende där du har en stödjande funktion gentemot både värnpliktiga och befäl. Du bidrar med kunskap om de värnpliktigas skyldigheter och rättigheter samtidigt som du arbetar förebyggande med hälsofrämjande insatser inom området.

Arbetet innefattar kontinuerligt samarbete med samtliga stödfunktioner för de värnpliktiga såsom försvarshälsa, soldathem och regementspastor. Du kan också komma att ingå i en krisstödsgrupp som riktar sig till samtliga anställda på regementet.

Kvalifikationer
  • Beteendevetare, socionom eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig.
  • Erfarenhet av kurativt arbete
  • Väl vitsordad relevant och aktuell arbetslivserfarenhet.
  • B-körkort.
Meriterande
  • Genomförd militär grundutbildning (GU) eller (GMU)
  • Erfarenhet av att arbeta med unga människor.
  • Erfarenhet av konsultativt arbete.
  • God pedagogisk förmåga samt erfarenhet av att utbilda.
  • Erfarenhet av krishantering.
  • Utbildning i samtalsmetodik
Personliga egenskaper.
Vi söker dig som är van att arbeta självständigt, strukturerat och med eget ansvar. Du ska ha lätt för att möta människor och ha ett kurativt och konsultativt förhållningssätt. Det är av stor vikt att du tidigare arbetat med motiverande samtal och att du har erfarenhet av att arbeta med detta enskilt och i grupp.

För att trivas i tjänsten behöver du vara en dynamisk och anpassningsbar person samtidigt som du inte är rädd att ta plats och argumentera för din ståndpunkt. En del av arbetet kräver att du skall tala inför och leda grupper, därför är det viktigt att du känner dig bekväm i dessa situationer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vid frågor kan Du kontakta:

Therése Spurgeon, Värnpliktshandläggare, 073-851 26 06, therese.spurgeon@mil.se

Erika Ekström, Samtalsledare IMI (tidigare värnpliktskonsulent) 070-789 73 32, erika.ekstrom@mil.se

Fackliga företrädare

Kenneth Hartikainen OFR/S
Stefan Morin OFR/O
Johan Gillemyr SACO
Tomas Klasson SEKO

Samtliga nås via: 08-584 540 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Upplands-Bro
Yrkesroll HR & Personal, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 14 feb 2023 (11 dagar kvar)