Hoppa till innehåll
Försvarsmakten logotyp

Livgardesgruppen söker GSS/K (OR3—OR5)

Publiceringsdatum
10 juni 2024
Område
Yrkesroll
Typ av anställning
Hemsida
Ansök nu
Om tjänsten
Livgardesgruppen (LGG) tillhör Mellersta Militärregionen och är samgrupperat med Livgardet vid Kungsängen. LGG är en militärregiongrupp med ansvar för att planera och genomföra verksamhet med fyra hemvärnsbataljoner (23.Hvbat - 26.Hvbat). Bataljonerna består av en bataljonsstab, ledningspluton, två insatskompanier och ett bevakningskompani. Utöver dessa enheter ansvarar LGG för att utbilda ett hemvärnsunderrättelsekompani, en trafikpluton, en flyggrupp och en regional ledningspluton (fristående enheter). Vid LGG finns möjlighet att i god tid identifiera när huvudverksamheten skall genomföras
(övningar och kurser) varför det finns goda möjligheter för vår personal att planera familjelivet, egen kompetensutveckling samt fysisk träning. Vid perioderna mellan övningar finns goda möjligheter att nyttja flexibel arbetstid. Vid LGG ges möjlighet att som utbildare öva sig i att planera både mindre, samt större, övningar (grupp till pluton) med låg till hög grad av komplexitet, vilket vi tror gynnar den personliga utvecklingen. Som GSS/K finns goda möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter i trupputbildning, instruktörsrollen samt förståelsen för Försvarsmaktens krigsförbandsproduktion. Tjänsten är en bra språngbräda för dig som på sikt vill söka grundläggande officersutbildning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och genomföra utbildning för Hv-personal. Inom ramen för utbildningssektionen vid LGG deltaga i planering och genomförande av övningsverksamhet.
Under större övningar: Deltaga som instruktör vid övningar på grupp- och plutonsnivå vid all övningsverksamhet inom LGG ansvar.

Övrig verksamhet
Deltar i det löpande planeringsarbetet vid LGG utbildningssektion. Utifrån egna utvecklingsområden bredda kompetens inom utbildning och ledarskap.

KRAV

Kvalifikationer
 • Genomfört värnplikt
 • Verkat i rollen som instruktör inom FM
 • Brukarutbildning på burna vapen ingående i Hv-förbanden/ skyttepluton
 • B-körkort
 • God fysisk förmåga
Personliga egenskaper
 • Du har en hög arbetskapacitet
 • God förmåga att arbeta i grupp
 • Utåtriktad samt har lätt att samarbeta med andra människor
 • God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift
 • Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme som person
 • Du är en god representant för Försvarsmaktens värdegrund
 • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
 • Du har ett situationsanpassat ledarskap
Meriterande
 • Genomförd värnplikt som befälsuttagen
 • Kompetens inom relevant funktions-/specialkompetens kopplat till hemvärnets utbildningssystem
 • Förtrogen med Hemvärnet och de övriga frivilliga försvarsorganisationer
 • Erfarenhet som övningsledare och instruktör
 • Genomfört grundläggande befälsutbildning (GBU)
 • Genomfört instruktörsutbildning FGBU och eller IK1+2
 • Förarbevis tyngre behörighet
Övriga upplysningar
 • Befattningen innebär god möjlighet till planering och framförhållning avseende tjänstgöringsperioder
 • God möjlighet till personlig utveckling via kurser och utbildningar
 • Befattningen innebär periodvis kvälls- och helgtjänstgöringar
 • Lön: Individuell lönesättning tillämpas
 • Enhet: Livgardesgruppen/ Militärregion Mitt
 • Tillträde: Efter överenskommelse. Anställningen är en visstidsanställning enligt bestämmelser för GSS/K
 • Nivå/Befattning: OR3-5
 • Arbetsort: Upplands-Bro (Kungsängen)
Upplysningar om tjänsten
Mattias Bergqvist von Post
070-26 11 676

Fackliga representanter
Saco: Margaretha Hessling
OFR/S: Kenneth Hartikainen
OFR/O: Per-Erik Pallin
SEKO: Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-08-12. Din ansökan skall innehålla CV samt ettansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Försvarsmakten logotyp
Sök jobbet
Ansök senast
12 augusti 2024 (23 dagar kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren