Praktikant till Swedints Förmåge- och Utvecklingsavdelning

Praktikant till Swedints Förmåge- och Utvecklingsavdelning

OM TJÄNSTEN

Praktiktjänsten motsvarar en termins studier med start i augusti 2020.

Om Swedint och Förmågeavdelningen

Swedish Armed Forces International Centre (SWEDINT) är en försvarsmaktsresurs vars huvuduppgift är att genomföra individuell träning och utbildning för militär, polis och civila inför deltagande i uppdrag under ledning av Förenta Nationerna (FN), Europeiska Unionen (EU), North Atlantic Treaty Organization (NATO), eller andra organisationer.

Förmåge- och utvecklingsavdelningen vid Swedint analyserar och inriktar utbildningsverksamheten vid Swedint. Vi följer trender, samt identifierar utvecklandet av nya koncept och doktriner inom FN, Nato, EU, AU och OSSE med syftet att analysera möjlig implementering i Swedints kursverksamhet, eller behov av utvecklandet av nya kurser. Vidare utvecklar och vidmakthåller vi samarbetet med andra svenska myndigheter samt med civila och militära internationella partners inom ramen för utbildning och träning inför fredsoperationer.

Om praktiken

Under hela praktiktjänsten kommer du att ingå som en integrerad medarbetare vid avdelningen, där du kommer att få insyn och sakkunskap om avdelningens samt SWEDINTs olika arbetsområden genom att aktivt bidra till verksamheten, så väl i samverkan med andra som självständigt.

Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken.

Då praktiktjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
  • Stödja övriga avdelningar på Swedint med analyskapacitet
  • Analysera och utvärdera nationella och internationella doktriner
  • Analysera utbildningsbehoven för Sverige och Försvarsmakten kopplat till omvärldsutvecklingen
Kvalifikationer

Den sökande ska ha:
  • Goda kunskaper i svenska och engelska
  • Analytisk förmåga
  • Grundläggande kunskaper om FN, NATO, EU och andra relevanta internationella aktörer inom ramen för fredsfrämjande arbete.
Den sökande ska också vara universitetsstuderande inom ett område som på något sätt är relaterat till det arbete som utförs på SWEDINT.

Meriterande kvalifikationer
  • Deltagit i kurser och/eller utbildningar i för praktiken relevant område
  • Erfarenhet från att ha arbetat i internationell miljö, gärna inom internationellt fredsfrämjande arbete
Personliga egenskaper

Då du som blir antagen som praktikant kommer att verka i en internationell miljö där du träffar människor från olika delar av världen är det viktigt att du har gediget intresse och stor respekt för kulturell mångfald. Du bör vara intresserad av att träffa nya människor och vilja delta aktivt i de uppgifter som du ges, t.ex. inom ramen för de internationella kurserna som bedrivs på Swedint.

Ansökan skall bestå av
  • Personligt brev
  • CV
Upplysningar om befattningen kan lämnas av

Susanne Norén, chef för Förmåge- och Utvecklingsavdelningen vid Swedint, 076-636 65 79, susanne.noren@mil.se

Sista ansökningsdag

8 mars 2020

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Upplands-Bro
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 8 mars 2020 (10 dagar kvar)