Miljöspecialist - Vattenfall Services

Miljöspecialist - Vattenfall Services

Miljöspecialist
Vill du vara med och utveckla ett Vattenfall Services som växer?

Avdelning Miljö och Tillstånd arbetar med samhällsbyggnads- och miljöfrågor kopplade till ny- och ombyggnation av elnät och infrastrukturprojekt. Vi söker nu en till kollega som tycker det vore spännande och utvecklande att arbeta i vår konsultverksamhet där vi arbetar för många olika kunder. Vi åtar oss uppdrag över hela Sverige och har medarbetare i Luleå, Umeå, Solna, Motala och Båberg.

Tjänsten har flexibel placering vid någon av dessa etableringar.

Din roll
Som miljökonsult innebär det att du bidrar med din kompetens vid:

Framtagande av koncessionsansökningar och MKB för ledningsprojekt

Samråd med kommuner, myndigheter och markägare

Fältbesök

Framtagande av skriftliga rapporter inkl. kartmaterial

Kontakter med projektledare och entreprenörer

Rådgivning och utbildning

Arbetet vi gör kräver struktur, gott omdöme och att vi handlar i enlighet med mål och riktlinjer. Alla medarbetare har också en viktig roll i kontakten med våra kunder och kommer också arbeta med att hitta nya affärsmöjligheter och uppdrag. Resor ingår som en naturlig del i arbetet.

Dina kvalifikationer
För att bli framgångsrik i rollen har du minst kandidatexamen inom natur- och/eller miljövetenskap eller motsvarande

Vi söker dig med minst fem års erfarenhet av relevanta uppdrag inom MKB kopplade till byggande av infrastruktur såsom väg, järnväg och/eller kraftledningar med systemspänning på minst 130 kV. Vi ser gärna att du i din ansökan bifogar arbetsprov/exempel på en MKB du har medverkat i. Du måste vara väl förtrogen med miljöbalkens utformning och innehåll.

Du är drivande, initiativtagande och har en vilja att utveckla och sälja tjänster inom miljöområdet. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta som konsult.

Du har lätt för att bygga relationer med kollegor och kunder. Ditt arbetssätt är strukturerat och du har ett gott ordningssinne

Du ska vara flytande i det svenska språket både i tal och skrift samt kunna uttrycka dig väl i engelska.

Frågor
Har du frågor om tjänsten kontaktar du rekryterande chef Anna Bengtsson tel. 010-473 01 16

För frågor om processen kontaktar du vår rekryterare Anneli Jarlsheim, tel. 072-585 28 76

Fackliga representanter
Anders Sundqvist Unionen
Joel Hersan SEKO
Torbjörn Blom Akademikerna
Anders Landqvist (Nyköping) Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Vattenfall Services är ett av Sveriges ledande företag inom underhåll och byggnation av el- och energianläggningar. Vi utför även drift och underhåll av kraftanläggningar för el- och värmeproduktion, genomför underhållsarbete åt industrikunder och erbjuder tjänster inom bl.a. belysning, teknisk konsultation, energieffektivisering och mätning. Våra drygt 1 600 medarbetare finns på ett 90-tal orter i Sverige. Bland våra kunder finns nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. Läs mer på www.vattenfallservices.se

Vår företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation.

Följ oss gärna!
Linkedin – Vattenfall Services Nordic AB
Instagram – vattenfallservices

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll och säkerhetsintervju i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.

Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev senast den 20 januari.
Mer info
Område Umeå
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Energi & Miljö, Miljö & Djurvård, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.vattenfall.se/jobb
Sista ansökningsdag 20 jan (2 dagar kvar)