Chef för Tillväxt

Chef för Tillväxt

Dina arbetsuppgifter

Som Chef för Tillväxt ansvarar du för att vidareutveckla och etablera nya kundnära produkter. I rollen ingår att initiera och vidareutveckla områdets produkter så att våra kunderbjudanden alltid är framtidssäkra och relevanta. Du ansvarar för att ta fram färdigutvecklade produkter som i sitt initiala skede är för små för att vara egna produktområden. Områden som du kommer att vara verksam inom är exempelvis Sol, Laddinfrastruktur, Smarta Hem, Smarta Staden och 5G.

Inom ditt ansvarsområde ingår det att implementera nya produkter samt sätta processflöden och kostnadsstrukturer. I rollen ingår även att definiera övriga förutsättningar såsom leveranstid och regulatoriska krav. Du har ett nära samarbete med flera angränsande affärsområden inom koncernen och rollen är viktig i vår framtida utveckling.

Som chef har du personal-, arbetsmiljö-, säkerhets- och ekonomiskt ansvar för kollegorna i ditt team. Du är operativt och taktiskt ansvarig för teamets leverans mot uppsatta mål och i nära samspel med chefen för hela området sätter ni strategi och plan. I rollen planerar, prioriterar och koordinerar du teamets arbete och ansvarar för att leverans uppfyller kvalitet, tid och kostnad. I vardagen ser du till att medarbetarna i teamet utvecklas i en trygg och inspirerande miljö.

KÄNNER DU IGEN DIG SOM LEDARE?

Vårt ledarskap kännetecknas av mod, engagemang, affärsmässighet och utveckling. Som ledare hos oss ser du våra affärer med ett kundperspektiv och arbetar med att skapa attraktiva helhetslösningar. Med en god överblick brinner du för koncernens resultat och framgång.

Du pekar ut riktningen och har ett stort förtroende för dina kollegor - vilket gör att du låter mandatet ligga där frågeställningen uppstår. Dagligen skapar du goda relationer inom organisationen och främjar samarbete så att vi på mest effektiva sätt nyttjar det engagemang och den kompetens som finns. Ledare hos oss tänker nytt och utmanar dagens lösningar - men förändrar bara där det skapar värde.

Din profil

För att lyckas väl i rollen är du en lagspelare som ser till hela Umeå Energis bästa. I vardagen arbetar du prestigelöst och ödmjukt - men har pondus att genomföra initiativ och idéer. Med din genomförandekraft säkerställer du att utvecklingen av nya produkter har en hög framdrift och skapar framtida intäkter. I vardagen är du affärsmässig och har ett stort intresse för hur framtidens kundnära produkter bör utformas och levereras för att möta kundernas nuvarande och framtida behov så kostnadseffektivt och med så hög kvalitet som möjligt. Du följer marknadens utveckling och utifrån de insikterna bidrar du med förbättring och justering av våra kundnära produkter.

Ansökningstid och kontakt

I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. Vid frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med Elin Wiklund, tfn: 0733-51 27 11. Ansök senast den 24 mars via www.clockworkpersonal.se.
Mer info
Kontaktperson Elin Wiklund
Telefon 0733-512711
Område Umeå
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 24 mars (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Umeå Energi AB är en energi- och kommunikationskoncern som utvecklar innovativa och hållbara lösningar för el, värme och bredband för och i samverkan med våra kunder. Vi är en ambitiös organisation med en tydlig vision och högt ställda mål i en framtidsbransch i snabb omställning.

Vill du vara en viktig del i att skapa bra förutsättningar för vår och regionens fortsatta utveckling? Har du förmågan att utifrån våra kunders behov skapa enkla, funktionella och hållbara lösningar? Nu har vi en ny tjänst där du och ditt team formar nya tjänster och produkter för en mer hållbar framtid och en enklare vardag!