Quality control manager

Quality control manager

Avdelningen QC genomför kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska kontroller på de läkemedel och läkemedelsnära produkter som tillverkas vid enheten. Avdelningen består av 13 anställda, fördelade på grupperna analytisk kemi och mikrobiologi. Arbetet bedrivs enligt GMP som ställer höga krav på dokumentation och spårbarhet.

Som sektionschef är din huvuduppgift att leda, planera och prioritera arbetet på laboratoriet. Du ska genom ditt ledarskap skapa tydlig inriktning för både det operativa och verksamhetsutvecklande arbetet. En huvuduppgift är att utveckla individerna i verksamheten och säkerställa kompetensutveckling.

Mer specifikt innefattar arbetsuppgifterna följande:
 • Att leda och planera verksamheten på kort och lång sikt. Till din hjälp att planera det dagliga arbetet har du en teamledare i varje grupp.
 • Att planera och fördela resurser mellan löpande uppgifter och olika projekt
 • Att säkerställa att arbetet inom avdelningen bedrivs enligt gällande kvalitetssystem och myndighetskrav.
 • Att säkerställa att arbetet på laboratoriet bedrivs enligt gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning
 • Att tillsammans med medarbetarna arbeta med ständiga förbättringar och att se till att arbetet bedrivs på ett standardiserat och kostnadseffektivts sätt.
 • Upprätta och följa upp avdelningens budget och investeringsplan
 • Lönesättning inkl. lönesamtal
 • Att säkerställa att personal har erforderliga kunskaper och utbildning för sina arbetsuppgifter samt att de utvecklas kontinuerligt.
 • Personalrekrytering
Bakgrund och profil:
Vi söker dig med akademisk utbildning med inriktning mot ansvarsområdet och med erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter. Har du tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter i ledande befattning är detta starkt meriterande.


Språk

God skriftlig och muntlig förmåga i svenska och engelska.

Personliga egenskaper/kompetenser
 • Driven, självständig och modig: Stark förmåga att besluta, starta och leda. Resultat och serviceinriktad.
 • Kommunikativ, förtroendeingivande och engagerande: Skapar relationer och nätverk.
 • Verkar genom andra, utvecklar andra: Visar intresse och förståelse, sätter normer för beteende och delegerar arbetsuppgifter med tydlighet. Motiverar andra och ger befogenhet. Coachar, stödjer och ger möjlighet och stimulans till utveckling. Lyssnar, rådfrågar och agerar proaktivt.
 • Analytisk förmåga: Uppnår snabbt kunskap inom ansvarsområdet för att kunna dra slutsatser om åtgärder och konsekvenser. Drar nytta av andras expertis och sakkunskap inför beslut. Analyserar data och informationskällor för att se mönster, samband. Söker ytterligare information om, eller större förståelse av ett problem.
 • Planera och organisera: Sätter klart definierade mål. Planerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande. Utnyttjar tiden effektivt. Identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter.
 • Fokuserar på kundbehov och kundtillfredsställelse: Övervakar och upprätthåller kvalitet och produktivitet och överenskommen leveranstid. Arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt.
Affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande är dessutom mycket viktiga ledord för alla medarbetare inom APL

Anställningsform

Tillsvidareanställning, heltid (40 h) med placering i Umeå

Din ansökan

I denna rekrytering samarbetar APL med Dfind Science & Engineering. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då ansökningar behandlas löpande, dock senast 24e Sept 2018. För ytterligare information, kontakta rekryteringskonsult Peter Janson, 072-5883223 peter.janson@dfind.se

Om APL

APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en ledande kontraktstillverkare inom Life science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och omsätter årligen ca 1,3 mdkr. APLs 580 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som skräddarsys för den enskilde patienten. Många beredningar görs till barn och till patienter med olika typer av överkänslighet. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs gärna mer på www.apl.se
Mer info
Kontaktperson Peter Janson
Telefon 072-5883223
Område Umeå
Yrkesroll Teknik & Ingenjör
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Dfind Science & Engineering
Sista ansökningsdag 24 sept (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

APL är en av Europas största tillverkare av specialtillverkade läkemedel för enskilda patienter eller patientgrupper. APL bedriver dessutom utveckling och kontraktstillverkning av läkemedel på uppdrag av bioteknik- och läkemedelsföretag. Till APLs anläggning i Umeå söker vi dig som vill leda det operativa och verksamhetsutvecklande arbetet inom QC.