Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie

Om arbetsplatsen
Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära samarbete med medarbetare och invånare gör vi mesta möjliga samhällsnytta. För kommunen som arbetsgivare innebär det en unik bredd i uppdragen med goda möjligheter till utveckling för dig som anställd. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? I Ulricehamns kommun är sektor lärande indelat i tre verksamhetsområden: verksamhet F-6, verksamhet 7-9 och Tingsholm samt Skolutveckling och stöd. Det finns även totalt sju skolexpeditioner med administrativt stöd. I kommunen arbetar just nu fyra skolbibliotekarier och två biblioteksassistenter. Dessutom finns det en skolbibliotekscentral som är ett viktigt stöd för skolor utan bemanning. Samtliga dessa ingår i en grupp som regelbundet träffas och som stödjer varandra i många olika frågor. Vi är inne i ett förändringsarbete kring att utöka elevers tillgång till skolbibliotek på alla våra skolor och anställer därför nu ytterligare en skolbibliotekarie i vår kommun. Vårt mål är att anställa ytterligare ett par skolbibliotekarier inom de närmaste åren. Vi söker dig som har ett genuint intresse för barns läsande och lärande och har barnets bästa i fokus.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på tre F-6 skolor utanför centralorten med utgångspunkt från Hökerums skola. Du planerar, genomför och följer upp läsfrämjande aktiviteter i skolbiblioteken och har ett gott samarbete med övriga pedagoger på skolan, exempelvis vid lektionssamarbete. Du arbetar för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero och har lätt för att skapa goda relationer med elever och kollegor. En del i förändringsarbetet handlar om att stärka alla elevers tillgång till skolbibliotek. Du kommer därför även att ansvara för medie- och informationskunnighet (MIK) lektioner, exempelvis om källkritik, för alla klasser i Ulricehamns kommun i en årskurs. Det här är ett arbete som vi tror kommer påbörja en mycket god förändring i Ulricehamns kommuns skolor. Tjänstens exakta innehåll kan förändras över tid, utifrån dina och dina kollegors särskilda kunskaper.

Kvalifikationer
Du har högskoleexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap och har ett stort intresse och kunnande inom medie- och informationskunnighet. Du har kännedom om pedagogik och skolans styrdokument och gärna erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är drivande, flexibel och kan arbeta självständigt med olika läsfrämjande aktiviteter. Du kan också samarbeta med skolornas pedagoger och specialpedagoger rörande elevernas språk- och kunskapsutveckling. Du arbetar professionellt och strukturerat utifrån styrdokumenten och har goda kunskaper i att möta elevers olika behov. Du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. En vilja att utveckla dig själv och verksamheten är betydelsefullt på våra skolor.

Övrigt
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33). Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen. Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran.
Mer info
Kontaktperson Lena Chaaya Jakobsson
Telefon 0321-595871
Område Ulricehamn
Yrkesroll Administration, Arkiv & Bibliotek, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.ulricehamn.se/barnochutbildning/grundskola/
Sista ansökningsdag 24 jan 2021 (3 dagar kvar)