Rektor till förskolan

Rektor till förskolan

Om arbetsplatsen
Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära samarbete med medarbetare och invånare gör vi mesta möjliga samhällsnytta. För kommunen som arbetsgivare innebär det en unik bredd i uppdragen med goda möjligheter till utveckling för dig som anställd. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? En av våra rektorer ska vidare på nya uppdrag och vi söker därför hennes ersättare till förskolans ledningsgrupp i Ulricehamns kommun. Som rektor kommer du att ansvara för Totus och Kvarnlyckans förskola i centrala Ulricehamn. Förskolorna har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete där det finns en struktur som stödjer utveckling, förändring och en strävan efter god kvalitet i verksamheten. Du har tillgång till administrativt stöd, specialpedagoger och utvecklingsledare inom sektor lärande. Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Som rektor för förskolorna i området arbetar du med både operativa och strategiska frågor för att utveckla och leda verksamheten mot goda resultat. I ditt uppdrag har du ansvar för personal, budget och arbetsmiljö. Du bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som är baserat på forskning och vetenskapliga grunder och arbetar utefter de styrdokument, lagar och förordningar som styr förskolan. Sektor lärande har tre prioriterade fokusområden, digitalisering, övergångar och inkludering, Som rektor är du pedagogisk ledare för personalen på förskolorna och har det övergripande ansvaret för att utbildningen riktas mot de nationella målen. Du ingår i ledningsgruppen för förskolan tillsammans med dina rektorskollegor och verksamhetschef.

Kvalifikationer
Du som söker är en motiverande ledare som styr genom tydlighet, där du kommunicerar dina förväntningar till din personal och förser dem med de befogenheter som krävs för uppdraget. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet inom din verksamhet på ett effektivt sätt och utefter att nå mål och kvalitet genom hela verksamheten. Du anpassar dig, ditt ledarskap och verksamheten utefter ändrade omständigheter och behov. Du har ett problemlösande och kreativt förhållningssätt till ditt arbete och till olika situationer som uppstår. Vi ser också att du skapar och uppmuntrar till laganda bland kollegor och medarbetare. Vidare har du ett intresse för barns olika förutsättningar och av att arbeta lösningsfokuserat för att tillgodose deras individuella behov. Du har ett strategiskt synsätt där du kan se framtidens behov och utveckling inom både ditt förskoleområde, som verksamhet förskola och hela sektor lärande i ett långsiktigt perspektiv. För att uppfylla de kompetenskrav som ställs vill vi att du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Genomförd statlig rektorsutbildning är meriterande. Du har tidigare erfarenhet av förskolans verksamhet och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en ledande ställning. B-körkort och tillgång till bil är ett krav för tjänsten.

Övrigt
Intervjuer kommer att hållas digitalt p.g.a. rådande pandemi och sker fredagen den 18 juni 2021 via Microsoft Teams. Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33). Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Mer info
Kontaktperson Elisabeth Johansson
Telefon 0321-595302
Område Ulricehamn
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Utbildning, Administration & Ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.ulricehamn.se/barnochutbildning/barnomsorg/forskolor/
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)