Musik-, trä- och metallslöjdslärare till Hökerums skola

Musik-, trä- och metallslöjdslärare till Hökerums skola

Om arbetsplatsen
Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära samarbete med medarbetare och invånare gör vi mesta möjliga samhällsnytta. För kommunen som arbetsgivare innebär det en unik bredd i uppdragen med goda möjligheter till utveckling för dig som anställd. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Hökerums skola har ca 240 elever i årskurserna F-6 samt ett fritidshem och 34 medarbetare. Skolan ligger i vacker lantlig miljö med en liten skog alldeles intill skolgården där barnen kan leka på rasterna och som även används till uteklassrum. Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär placering på Hökerums skola med arbetsuppgift att ha trä- och metallslöjd i åk 3-6. Detta utgör 50 % av tjänsten. Ett annat ämne behövs för 100% tjänstgöring, detta ämne får gärna vara musik för undervisning i klasserna F-6. Ditt uppdrag är att planera, genomföra och följa upp din undervisning med den enskilda eleven i centrum. Du arbetar strategiskt för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero. Hökerums skola har fokus på samarbete, goda relationer och lärande i alla dess former och det är viktigt för oss att värna om ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Just nu är vi inne i ett engagerat arbete kring resultat och analys av elevernas arbete. Vi har ett elevhälsoteam som består av specialpedagog, speciallärare, skolkurator, skolsköterska och rektor där vi samverkar kring våra elever. Våra förstelärare och matematikutvecklare leder utmanande konferenser. Helt enkelt: vi arbetar tillsammans för att nå varje elev och för att kunna öka kunskaperna och därmed måluppfyllelsen. Vill du vara med och göra skillnad?! Då ska du söka dig till oss!

Kvalifikationer
Vi söker dig som har grundskollärarutbildning och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd och ytterligare ett ämne, företrädesvis musik. Som person är du självständig och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är kvalitetsmedveten och kommer gärna med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Då samarbete på skolan är centralt ställer det krav på god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation i arbetet. Du har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Övrigt
Vi ser gärna att du bifogar examensbevis och legitimation i din ansökan. Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33). Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen. Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran.
Mer info
Kontaktperson Lena Chaaya Jakobsson
Telefon 0321-595871
Område Ulricehamn
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.ulricehamn.se/barnochutbildning/
Sista ansökningsdag 14 mars 2021 (16 dagar kvar)