Lärare årskurs 5 till Hökerums skola

Lärare årskurs 5 till Hökerums skola

Om arbetsplatsen
Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära symbios med medarbetare och invånare gör vi mesta möjliga samhällsnytta. För kommunen som arbetsgivare innebär det en unik bredd i uppdragen med goda möjligheter till utveckling för dig som anställd. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Anställningen är i Ulricehamns kommun med placering i Hökerums skola. I Hökerums skola har vi ca 230 elever läsåret 2020/2021. På skolan arbetar vi med två pedagoger i varje klass. Vi är 32 medarbetare på skolan. Skolan ligger i vacker lantlig miljö med en liten skog alldeles intill skolgården där barnen kan leka på rasterna och som även används till uteklassrum. Vill du vara med och göra skillnad?! Då ska du söka dig till oss!

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär placering på Hökerums skola med arbetsuppgifter i årskurs 5. Du kommer att ha delat mentorskap med din kollega i årskurs 5, som har 23 elever. Du tillhör arbetslag 4-6 på skolan och du kommer att ha undervisning och ansvar för svenska och alla SO-ämnen. På skolan har vi musik-, slöjd- och idrottslärare i respektive ämnen. Du planerar, genomför och följer upp din undervisning med den enskilda eleven i centrum och du arbetar strategiskt för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero. Du har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi har fokus på samarbete, goda relationer och lärande i alla dess former. Just nu är vi inne i ett extra engagerat arbetet kring resultat och analys av elevernas arbete. Vi har ett elevhälsoteam som består av specialpedagog, speciallärare, skolkurator, skolsköterska och rektor, där vi samverkar kring våra elever. Våra förstelärare och matematikutvecklare leder utmanande konferenser. Helt enkelt: Vi arbetar tillsammans för att nå varje elev och för att kunna öka kunskaperna och därmed måluppfyllelsen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har grundskollärarutbildning och lärarlegitimation. Då samarbetet på skolan är centralt ställer det krav på god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation i arbetet. Som person är du självständig, flexibel samt har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är kreativ, kvalitetsmedveten och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.

Övrigt
Vi ser gärna att du bifogar examensbevis och legitimation i din ansökan. Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33). Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen. Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran.
Mer info
Kontaktperson Lena Chaaya Jakobsson
Telefon 0321-595871
Område Ulricehamn
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.ulricehamn.se/barnochutbildning/grundskola/grundskolor/hokerums-skola/
Sista ansökningsdag 30 sept 2020 (10 dagar kvar)