Lärare åk 4-6 till Hössna skola

Lärare åk 4-6 till Hössna skola

Du har kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det vardagliga arbetet och utveckla vår verksamhet. Du planerar och håller undervisning i klass samt anpassar undervisningen för enskilda elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans skapar, leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Ni skapar goda förutsättningar för att eleverna ska nå sina mål. Tillsammans med kollegor, elever och vårdnadshavare skapar ni ett klimat som inspireras av trygghet och studiero. Vi ser gärna att du vill arbeta för en lärmiljö som är inspirerande och stimulerande för barnen. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för, planerar och genomför det pedagogiska arbetet. Du deltar aktivt i skolans arbetslags- och förbättringsarbete samt arbetar mot skolans mål, uppdrag och prioriterade områden. Du leder och stimulerar dina elever i sitt lärande och sin personliga utveckling på ett konstruktivt och inspirerande vis utifrån deras egna förutsättningar. På skolan har vi elevhälsoteam bestående av speciallärare, kurator, skolsköterska och skolledning. Vi ser att du har ett nära samarbete med elevhälsoteamet kring de barn som är i behov av särskilt stöd

Kvalifikationer
Grundläggande krav är att du innehar pedagogisk examen och har ansökt eller fått lärarlegitimation. Du ska ha ett stort intresse av att skapa positiva lärandemiljöer och en god undervisningskultur tillsammans med kollegorna i arbetslaget. Vi söker dig som är trygg i dig själv och i din undervisning. Du har ett tydligt kvalitetsfokus och flexibelt förhållningssätt. Du har förmågan att arbeta självständigt och ansvarsfullt. Du bör vidare ha en god samarbetsförmåga och arbetar väl tillsammans med kollegor i aktuella frågor, elevhälsofrågor samt kring ansvar för arbetsuppgifter utöver undervisning utifrån ett problemlösande förhållningssätt.

Vi ser gärna att du bifogar examensbevis och legitimation i din ansökan. Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33). Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen. Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran.
Mer info
Kontaktperson Ingela Alkanius
Telefon 0766-435549
Område Ulricehamn
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.ulricehamn.se/barnochutbildning/grundskola/grundskolor/hossna-skola/
Sista ansökningsdag 12 maj 2019 (20 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Vill du göra skillnad i människors vardag? Då ska du arbeta hos oss i Ulricehamns kommun! Vi är ungefär 2100 medarbetare med 200 olika yrken. Tillsammans ger vi god service till kommunens invånare och besökare. Timmele skolområde strävar efter att ge kunskap, glädje och gemenskap i skolorna. Skolområdet omfattar skolorna i Timmele och Hössna. Vill du bli en del av vår verksamhet? Vi söker nu en grundskollärare till Hössna skola, åk 4-6. Välkommen med din ansökan!