Krisberedskapssamordnare

Krisberedskapssamordnare

Om arbetsplatsen
Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära samarbete med medarbetare och invånare gör vi mesta möjliga samhällsnytta. För kommunen som arbetsgivare innebär det en unik bredd i uppdragen med goda möjligheter till utveckling för dig som anställd. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Kanslifunktionen är en del av kommunledningsstaben där bland annat krisberedskaps- och säkerhetsfrågor är placerade. I övrigt arbetar kanslifunktionen med juridiska ärenden, utredningar för hela förvaltningen och är ett administrativt stöd till den politiska ledningen. I kanslifunktionen ingår även överförmyndarverksamhet, IT-strateg, folkhälsostrateg, planeringsstrateg, projektledning och kvalitetsutveckling.

Arbetsuppgifter
Som krisberedskapssamordnare har du ansvar för kommunens arbetsuppgifter enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, samt för att kommunen följer de nationella överenskommelser som finns inom området. Du ingår i kommunens krisstab och ansvarar för att krisstaben har rätt förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Du genomför fortbildning för stabens funktionärer, planerar samt genomför övningar, och uppdaterar rutiner m.m. Du ansvarar för att kommunen upprätthåller förmågan att kommunicera genom kommunikationssystemet Rakel och informationssystemet WIS. Baserat på kommunens risk- och sårbarhetsanalys och handlingsplan för hantering av extraordinära händelser så arbetar du med ett antal uppdrag gällande exempelvis kontinuitetsplanering, nödvattenförsörjning och samverkan med civilsamhället. Du planerar och samordnar arbetet med att stärka kommunens civila försvarsförmåga, då kommunen är en del av Sveriges totalförsvar. Du ansvarar för att årligen rapportera kommunens arbete inom krisberedskap och civilt försvar till Länsstyrelsen. Du ansvarar för kommunens arbetsuppgifter gällande den nationella processen för prioritering av samhällsviktiga elanvändare, styrel. I din roll som krisberedskapssamordnare samarbetar du med övriga kommuner i Sjuhäradsområdet, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Särf), Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det kan också bli aktuellt att du ingår i kommunens organisation för tjänsteman i beredskap under icke kontorstid.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en känsla för, och ett intresse av, arbete i en politiskt styrd organisation. Du har en relevant utbildning inom området samt lämplig högskoleutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare arbetslivserfarenhet från arbete med samhällets krisberedskap eller från arbete inom försvaret och/eller polisen. Du har god kunskap om för uppdraget relevant lagstiftning. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av, och kunskap om, kommunal verksamhet och erfarenhet av att hålla i utbildningar/föredragningar och av att leda arbetsgrupper. Uppdraget kräver att du är datorvan och har en god kunskap i Officepaketet, uttrycker dig väl i tal och skrift samt är van att skriva rapporter, utredningar och sammanställningar. Som person är du pålitlig, omdömesgill, flexibel och har god förmåga att hantera såväl strategiska som operativa arbetsuppgifter. B-körkort är ett krav för tjänsten.

Övrigt
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen. Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran.
Mer info
Kontaktperson Lena Brännmar
Telefon 0321-595012
Område Ulricehamn
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.ulricehamn.se/
Sista ansökningsdag 7 mars 2020 (19 dagar kvar)