Grundlärare i fritidshem med utvecklingsuppdrag

Grundlärare i fritidshem med utvecklingsuppdrag

Om arbetsplatsen
Ulricehamns kommun vill bli Sjuhärads bästa offentliga arbetsgivare. För att komma dit behöver vi de bästa medarbetarna, vill du bli bäst med oss? Vi söker dig som är bra på det du gör, men vill bli ännu bättre! Det stämmer, du kommer till en framåt kommun; vi säger bara Lassalyckan, världscupen, Västgötaloppet, skidgymnasium, med mera. Vi har också vandringsleder, sjöliv och underbara naturmiljöer som lockar till ett gött liv med fina boendemiljöer, relevanta jobb och meningsfull fritid. Som du förstår räds vi inte utmaningar, ska du jobba hos oss ser vi gärna att du också är modig, engagerad, glad och lite envis. I Ulricehamns kommun består sektor lärande av verksamheterna: *Förskola *Grundskola (förskoleklass till årskurs 9) *Tingsholm Som stöd för verksamheterna finns enheten för skolutveckling. Till Gällstad skolområde räknas Gällstad skola, Tvärreds skola, Vegby skola och Marbäcks skola. Tjänsten är placerad på Gällstad skola.

Arbetsuppgifter
I utvecklingsuppdraget förväntas du tillsammans med kollega: * Driva utvecklingsprojekt tillsammans med fritidshemmen inom sektor lärande * Utveckla metoder och arbetssätt * Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom fritidshemmet och få samsyn på en kommunövergripande nivå * Se över och revidera mallstöd * Vara med och driva nätverksträffar för fritidshem * Organisera sommarfritids i centralorten under tre veckor Som grundlärare i fritidshem blir du en del av det gemensamma arbetet där elevernas lärande står i fokus. Du deltar aktivt i samarbetet med skolans övriga personal för att utveckla enhetens verksamhet.

Kvalifikationer
Du är utbildad fritidspedagog eller grundlärare inom fritidshem. Du har god förmåga att organisera verksamheten och verkar för en god kvalitet på fritidshemmet. Du är väl förtrogen med våra styrdokument och känner dig trygg i din yrkesroll. Som pedagog har du förståelse för att eleven utvecklar och lär under hela dagen och utmanar lärandet hos varje elev utifrån ålder, mognad, behov och intressen. Du tar ansvar för att fritidshemmet förebygger fysisk ohälsa hos eleverna genom skapande, rörelse, lek, rekreation och vila, och tillsammans med elever, vårdnadshavare, kollegor och rektor arbetar du för att möta varje elev i sin utveckling. Du bör ha lätt för att samarbeta med kollegor och knyta kontakter både hos barn och vuxna. Du visar engagemang i ditt arbete och samarbetar med kollegor i aktuella frågor, elevhälsofrågor samt kring ansvar för arbetsuppgifter utöver undervisning utifrån ett problemlösande förhållningssätt. Som person är du lugn, trygg och utåtriktad. Du har förmågan att skapa en kreativ arbetsmiljö som uppmuntrar till motivation och lärande med utgångspunkt i läroplanen. Du agerar utifrån skolans mål och policy och lägger stor vikt vid kollegial samverkan. Givetvis har du en förmåga att se möjligheter och lösningar och är inte rädd för att komma med egna idéer. Du kommunicerar med kollegor, elever och föräldrar på ett sätt som bygger på goda relationer. Tjänsten är en semestertjänst

Övrigt
Vi ser gärna att du bifogar examensbevis och legitimation i din ansökan. Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33). Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen. Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran.
Mer info
Kontaktperson Caroline Ahl
Telefon 0321-59 59 16
Område Ulricehamn
Yrkesroll Utbildning, Fritidspedagog, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.ulricehamn.se/arbete/arbeta-hos-oss/
Sista ansökningsdag 30 sept 2022 (3 dagar kvar)