Barnskötare till Hökerum

Barnskötare till Hökerum

Om arbetsplatsen
Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära samarbete med medarbetare och invånare gör vi mesta möjliga samhällsnytta. För kommunen som arbetsgivare innebär det en unik bredd i uppdragen med goda möjligheter till utveckling för dig som anställd. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Välkommen till en kommun som arbetar aktivt med förskolans utvecklingsfrågor! Vi söker barnskötare som tillsammans med förskollärare och andra kollegor verkar för att utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Förskollärare ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Som barnskötare är ditt uppdrag att medverka som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg samt främjandet av alla barns utveckling och lärande. Det innebär att du som barnskötare, med läroplanen som grund, är aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av verksamheten. Tillsammans i arbetslaget ser ni till barnets bästa och möter alla barn utifrån sina erfarenheter och förutsättningar. Ni arbetar tillsammans för att skapa en positiv, meningsfull och utvecklande miljö där barns inflytande och delaktighet är i fokus. I den dagliga kontakten med vårdnadshavare utvecklar du en tillitsfull relation genom att vara engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad. Du har en god förmåga att samarbeta och tycker att det kollegiala lärandet är viktigt.

Kvalifikationer
Du har godkända betyg från barn- och fritidsprogrammet eller annan barnskötarutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Vi ställer krav på att du har tidigare erfarenhet som barnskötare i förskolans verksamhet samt har grundläggande datakunskaper vidare ser vi att du har god kunskap om uppdraget utifrån förskolans läroplan. Vi söker dig som har ett starkt, positivt engagemang för arbetet inom förskolan. Du ser möjligheter, är nyfiken och kreativ och strävar efter en hög kvalitet i ditt arbete. Du har ett gott bemötande och lätt för att kommunicera och samverka med barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Läroplanens värdegrund genomsyrar ditt förhållningssätt. Det är också av stor vikt att du visar engagemang och är intresserad av att utveckla verksamheten och se möjligheter. Vidare är du självständig, ansvarstagande, flexibel och tar initiativ samt har en god struktur i ditt arbete.

Övrigt
Vänta inte med din ansökan - urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33). Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran.
Mer info
Kontaktperson Shila Shekari
Telefon 0766-435872
Område Ulricehamn
Yrkesroll Utbildning, Barnskötare
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.ulricehamn.se/barnochutbildning/barnomsorg/forskolor/hokerums-forskola/
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)