Verkstadschef till Brandt Lastvagnar Uddevalla

Verkstadschef till Brandt Lastvagnar Uddevalla

Tjänstebeskrivning

Som verkstadschef på vår anläggning placerad på Kuröd Industriområde i Uddevalla kommer du att ansvara för att driva verkstaden mot uppställda mål och nyckeltal. Stort fokus ligger på ledarskapet och ansvar för ledning och fördelning av det dagliga arbetet. Du ansvarar också för utveckling och engagemang av personal samt ser till att upprätthålla en trygg och säker arbetsmiljö.

Huvudarbetsuppgifter
 • Organisera, leda och fördela löpande arbete inom verkstadens olika avdelningar.
 • Budgetera och följa upp avdelningens resultat och mål.
 • Personal-, budget-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar.
 • Stötta personalen i den dagliga driften, aktivt arbeta med kundrelationer och kundservice.
 • Genomföra utvecklingssamtal och upprätta personliga handlingsplaner tillsammans med respektive medarbetare. Upprätta informations och utbildningsplaner samt upprätthålla en nära kontakt vid sjukdom. Planera, genomförasamt följa upp möten enligt Brandts rutiner.
 • Samverka med andra funktioner inom företaget samt upprätthålla goda kontakter med Volvo organisationen samt övriga leverantörers organisation.
 • Aktivt delta i arbete både före och under marknadsaktiviteter.
 • Delta i anläggningsmöten tillsammans med VD och övriga chefer på anläggningen avseende processen mellan de olika avdelningarna.
 • Ansvara för att alla kundförfrågningar ska besvaras inom 24 timmar.
 • Samverka med personalchefen avseende personalfrågor.
Ansvar och befogenheter
 • Ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande branschregler, avtal, lagar och förordningar samt att det bedrivs enligt företagets anvisningar så att det motsvarar företagets policy vad avser kvalitet, miljö och kundomsorg.
 • Dagligt personalansvar, lönefrågor o anställning i samråd med personalchef.
 • Ansvar för att av företagsledningen fastställda planer, budgetramar, kvalitets- och miljömål följs. Hålla sig informerad kring förhållanden som har inflytande på branschen samt bevaka marknaden.
* Aktivt medverka i att utveckla verksamheten samt delta i anordnade utbildningar och information.
Mer info
Område Uddevalla
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 5 okt (9 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Brandt Lastvagnars huvudkontor är beläget i åmål. Omsättningen uppgick år 2017 till ca 420 miljoner kronor, och bolaget har 100 anställda. Bröderna Brandt Lastvagnar AB ingår i koncernen Bröderna Brandt Bil AB som startades redan 1929, och som sedan dess varit återförsäljare av Volvobilar.

Brandt Lastvagnar är återförsäljare för Volvo Lastvagnar i Trestadsområdet (Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan), norra Bohuslän, Dalsland samt sydvästra Värmland. Inom samma område samt övriga Värmland är bolaget också återförsäljare för Volvo Bussar.

I koncernen ingår också Bröderna Brandt Personbilar AB (Volvo, Renault och Dacia) och Brandt Fordon AB (Ford och Mazda).