Sommarvikariat inom funktionsnedsättning (LSS)

Sommarvikariat inom funktionsnedsättning (LSS)

Vill du också ha Sveriges viktigaste jobb?
Vi söker stödassistenter för sommarvikariat, med eventuell förlängning på timanställning vid behov till hösten. Vikariaten är flera, på olika tjänstgöringsgrader på våra olika grupp, servise-boenden, samt dagliga verksamhet. Tjänstgöringsgraderna är olika och förlagda på olika tider under dygnet. Det kan vara schemalagt blandat dag/kväll/sovande jour, endast vaken natt eller endast dagtid.

Vi arbetar utifrån lagstiftningen LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen). Inom kommunens egen regi ryms flertalet olika boenden samt dagliga verksamhet och målgrupperna är LSS personkrets 1:1 (personer med intellektuella funktionsnedsättningar och autismspektrumtillstånd) samt SoL. Våra verksamheter riktar sig till vuxna personer, men vi har även ett korttidsboende för barn.

Om tjänsten
Behoven är dygnets alla timmar samt alla veckans dagar. Vi har både dagtid, kvällstid, sovande jour och vakande natt.

Alla brukare har sina egna individuella genomförande-, kommunikation-, stöd- och metodplaner. Vi jobbar kring dessa personer, i alla delar av deras liv med allt som förekommer i ett hem och och arbete med allt som förekommer i ett liv kort sagt.

Vi utgår alltid från individen själv och vad den har för önskemål för dagen, för veckan eller generellt i livet och anpassar oss efter det. Då personerna inte alltid är tydliga i sin kommunikation får vi försöka lista ut vad önskemålen kan vara, samla information som vi analyserar tillsammans som sen ligger till grund för vårt gemensamma förhållningssätt gentemot den specifika individen.

Vi rapporterar och dokumenterar varje dag, sådant som är av vikt att veta, samt avvikelser från den genomförandeplan varje person har. Vi samarbetar med många olika parter, exempelvis anhöriga, legala företrädare, dagliga verksamheter, biståndshanläggare, habilitering/arbetsterapeuter, sjuksköterska/sjukvård m fl.

Sommarvikariat, tillträde enligt överenskommelse.

Vem är du?
Kvalifikationerna kan se olika ut för olika boenden, daglig verksamhet och områden. Men det grundläggande och gemensamma för alla boenden är att du är utbildad barnskötare, mentalskötare eller undersköterska. Har du inriktning specialpedagogik eller psykiatri är det meriterande. Du som söker har formell kunskap och erfarenhet av området och målgruppen. Du har erfarenhet av AKK.

På vissa av våra enheter har vi körkortskrav då verksamhetsbil finns. Vi har också enheter där erfarenhet av socialpsykatri och problemskapande beteende krävs.

Du ska kunna hantera svenska språket, på ett nyanserat sätt, i både tal och skrift på alla våra enheter. Vi ser att du är lugn och trygg i dig själv samt har en god förmåga till lyhördhet och klara av att anpassa arbetssättet utifrån person och situation.

Välkommen med din ansökan
Låter detta intressant, varmt välkommen med din ansökan, vi intervjuar fortlöpande. Ansökningstiden går ut 15 april 2019.

Märk din ansökan med vilket område du är intresserad av:

1. Grupp- och serviceboende
2. Daglig verksamhet

Enhetschefer/Kontaktpersoner:
Per Thomsen, Bostadsenhet 1 per.thomsen@tyreso.se
Sofie Håkansson, Bostadsenhet 2 sofie.hakansson@tyreso.se

Beatrice Norberg, Bostadsenhet 4 beatrice.norberg@tyreso.se
Sandra Krögerström Collin, Bostadsenhet 5 sandra.collin@tyreso.se
Daniel Johansson, TYDA dagliga verksamhet daniel.johansson@tyreso.se

Ann-Kristin Olovsdotter, ann-kristin.olovsdotter@tyreso.se

Fackliga kontaktpersoner nås via kommunens växel: 08-578 291 00.

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!

Förvaltningen för liv och hälsas uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar omsorg om äldre människor och människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. I ansvarsområdet ingår även den kommunala hälso- och sjukvården, barn- och ungdomsvården, missbruksvården samt familjerätt och ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda. Förvaltningen ansvarar dessutom för gymnasie- och vuxenutbildningar samt kultur- och fritidsverksamheter. Integration av nyanlända samt stöd och vägledning till personer som står utanför arbetsmarknaden ingår också i vårt uppdrag. Medarbetarna i förvaltningen för liv och hälsas stab ansvarar för att bistå hela förvaltningen med strategiskt stöd, övergripande verksamhetsutveckling och olika former av nämndadministration.

Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg
Typ av anställning Vikariat
Rekrytering hanteras av Tyresö kommun
Hemsida http://www.tyreso.se/
Sista ansökningsdag 1 maj 2019 (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.