Socialsekreterare till vuxenenheten i Tyresö

Socialsekreterare till vuxenenheten i Tyresö

Vad vi gör och vill
Vuxenenhetens uppdrag och verksamhetsidé är att ge vuxna personer som lever i kriminalitet och/ eller som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel och/eller spel samt deras anhöriga stöd och behandling av god kvalitet. Vi har en hög servicenivå där bemötande, kvalitet, trygghet, delaktighet och rättssäkerhet är av största vikt.

Vuxenenheten är delad i två delar. En del arbetar med myndighetsutövning och stödkontakt och en del arbetar med behandling i öppenvård. På enhetens myndighetsdel finns en uppdelning mellan mottagning och utredning/insats. Vi söker nu en socialsekreterare i den del som arbetar med utredning inom ramen för myndighetsutövning. På myndighetsdelen är vi 10 stycken socialsekreterare, en gruppledare, en administrativ assistent och en enhetschef.

Hos oss på vuxenenheten finns ett stort engagemang för att stötta våra medborgare att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Mötet med klienten och samverkan med andra vårdgivare och aktörer är centralt för att kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt. Hos oss har vi ett väl utvecklat arbete för personer med samsjuklighet och i familjer där det förekommer missbruk. I arbetsgruppen finns en samordnare som har extra ansvar för arbetet med samsjukliga och två nyckelpersoner för arbetet med familjeorienterat arbetssätt.

Som nyanställd hos oss kommer du att ingå i förvaltningens introduktionsprogram som även innefattar enhetsspecifikt mentorskap. Ledarskapet på enheten är nära med tillgång till gruppledare och enhetschef vid behov.

Om tjänsten
Vi söker nu dig som vill arbeta som socialsekreterare hos oss då en av våra medarbetare ska flytta till annan ort. Som socialsekreterare består arbetsuppgifterna huvudsakligen av att utreda behov och fatta beslut om insatser enligt SoL och LVM. Arbetet innefattar även ett uppföljningsansvar för de beviljade insatserna. I rollen ingår nära samverkan med andra enheter inom förvaltningen, inom kommunen och/eller med externa vårdgivare och myndigheter.

Tyresö kommun erbjuder handledning, årsarbetstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.

Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen eller högskoleexamen som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Du har ett genuint intresse av att arbeta med vuxna personer som beskrivs i vår målgrupp ovan. Du är förtroendeingivande, trygg och lyhörd.

Erfarenhet av myndighetsutövning samt kunskap om relevant lagstiftning är meriterande. Likaså erfarenhet av arbete med personer med beroende. Det är även meriterande om du har utbildning i motiverande samtal (MI), ASI och beroendelära samt erfarenhet av arbete med samsjuklighet. Då arbetet innebär en del dokumentation är det fördelaktigt med god datorvana samt erfarenhet av verksamhetssystem och andra digitala verktyg.

Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 18 maj 2022. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:

Enhetschef: Carina Engelke, tel. 08-578 294 18 och carina.engelke@tyreso.se

Gruppledare: Anna Israelsson, tel. 08-578 280 42 och anna.israelsson@tyreso.se

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar bland annat barn- och ungdomsvården, missbruksvården, socialpsykiatri samt familjerätt och ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda. Förvaltningen ansvarar dessutom för integration av nyanlända samt stöd och vägledning till personer som står utanför arbetsmarknaden.

Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Socionom
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.tyreso.se
Sista ansökningsdag 18 maj 2022 (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.