Rektor till nya förskolan Vattenhjulet

Rektor till nya förskolan Vattenhjulet

Vad vi gör och vill

Nu behöver vi rekrytera en rektor till vår nyaste förskola som kommer att stå klar under sommaren 2021 och starta sin verksamhet 1 september.

Läs mer här: https://www.tyreso.se/forskola-skola/forskolebarn/framtidens-forskola.html

För att möta framtidens behov och efterfrågan har kommunen arbetat fram ett flexibelt koncept på en förskolebyggnad. De pedagogiska miljöerna inne och ute utmanar det traditionella avdelningstänket och skapar förutsättningar för en ny pedagogik att ta form. Den nya förskolan står i framkant när det gäller nytänkandet av förskolors utformande för att gå helt i linje med forskning och Skolverkets rekommendationer om mindre barngrupper. I Tyresö kommun arbetar vi med få enheter i syfte att som rektor kunna vara en närvarande pedagogisk ledare. Förskolorna i Tyresö kommun ligger organisatoriskt under verksamhet förskola och leds av skolchef Ulrika Månsson. Ledningsgruppen består av 11 erfarna rektorer samt en verksamhetsutvecklare som även är projektledare för den nya förskolan.

Vi har ett starkt utvecklingsfokus där vi tillsammans arbetar med kollegialt lärande, hitta gemensamma plattformar och där vi strävar efter likvärdigheten i förskolorna. Ett av våra fokusområden är att utifrån den nationella IT-strategin utbilda barnen så att vi blir mer likvärdiga i vad vi erbjuder barnen på varje förskola. Ytterligare ett fokusområde är att göra Tyresös yngsta medborgare mer synliga i samhället runt omkring.

Som ett stöd i att utveckla våra lärmiljöer samarbetar vi med kommunens Resurs- och utvecklingscentrum, RUC. Det är en kommunövergripande verksamhet som bland annat arbetar för utveckling av tillgängliga lärmiljöer i kommunens förskolor och skolor. Här finns kompetens inom språkbedömning, språkstimulerande verktyg, digitala verktyg och fortbildningsinsatser.

I Tyresö kommun finns det 23 kommunala förskolor fördelade på 11 enheter som ligger under barn-och utbildningsförvaltningen.

Förvaltningen och enhetens mål är att:
  • Medarbetarna har en hanterbar arbetsbelastning och ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål.
  • Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/ elever/ studerande.
  • Verksamheten bedriver främjande och förebyggande arbete för en trygg och stimulerande lärmiljö.
  • Inom ramen för lagstiftningen får barn/elever/studerande rätt insats i rätt tid.
  • Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar och långsiktig. Verksamheterna återanvänder naturresurser och har arbetssätt som minskar svinn och klimatpåverkan.
Du rapporterar till Ulrika Månsson som är skolchef förskola.

Om tjänsten
Verksamhets-, budget- och personalansvar för 20-24 medarbetare. Bygga upp en organisation i Tyresös första konceptförskola utifrån byggnadens förutsättningar och intentioner. Inför uppstart rekrytera personal, organisera för en kvalitativ verksamhet genom att förvalta de pedagogiska intentionerna utifrån framtaget funktionsprogram. Leda verksamhetens utifrån våra styrdokument. Arbeta utifrån en helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv. Driva och dokumentera systematiskt kvalitetsarbete. Skapa förutsättningar för en lärande organisation. Stötta och leda medarbetarna i att utgå från barnens bästa och coacha i att medarbetarna själva kan hitta lösningar. Leda utvecklingsarbetet under goda samverkansformer och skapa möjligheter för medarbetarna att få fortbildning. I arbetet ingår många kontaktytor så som med barnen, vårdnadshavare, medarbetare, rektorskollegor m.m. Ingå i rektorgruppen - arbeta för en helhet och likvärdighet i det pedagogiska arbetet.

Vem är du?
Förskollärarlegitimation är ett krav. Det är meriterande om du har genomgått det statliga rektorsprogrammet om du inte har det så förväntas rektorsprogrammet påbörjas inom närtid vid påbörjad anställning. Du är väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga styrdokument.

Det är ett krav att du har tidigare chefserfarenhet med personal- och budgetansvar inom utbildningsväsendet, gärna inom förskolan. Vi ser även att du har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbetet samt arbete med pedagogisk dokumentation. Du ska även gedigen erfarenhet av förskolepedagogik.

Du har förmågan att hitta nya innovativa lösningar, lösningar som med stöd av en nytänkande arkitektur kan understödjas och möjliggöra för förskolan att hålla en hög kvalitet med fokus på sitt uppdrag, som vilar på en vetenskaplig grund och i linje med Skolverkets intentioner om mindre barngrupper och det framtagna funktionsprogrammet.

Som person är du stabil, tydlig och strukturerad. Du har ett ledarskap som går i linje med Tyresö kommuns värderingar. Du har en pedagogisk insikt och en god samarbetsförmåga. För att lyckas med din verksamhet så är du även mål och resultatorienterad.

Här kan du läsa mer om kommunens värderingar

Välkommen med din ansökan
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan senast 14 februari 2021. Intervjuer kan komma att ske löpande.

Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:

Skolchef förskola, Ulrika Månsson, ulrika.mansson@tyreso.se och 08-578 271 74 Rekryteringskonsult, Cecilia Hasslev Billing, Cecilia.hasslevbilling@tyreso.se och
08-578 294 78.

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här

Barn- och utbildningsförvaltningen

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Utbildning, Administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Tyresö kommun
Hemsida https://www.tyreso.se
Sista ansökningsdag 14 feb 2021 (18 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.