Kurator till Krusboda skola

Kurator till Krusboda skola

Krusboda skola är en trivsam F-6-skola med knappt 400 elever. Vi är en inkluderande skola, där alla elever får möjlighet till lärande. Skolans utveckling utgår från elevernas bästa och drivs av skolledning tillsammans med elevhälsoteamet, lärare/pedagoger och övrig personal. Skolan ligger centralt i radhusområdet Krusboda med busshållplats med tre minuters gångavstånd från skolan och ca 20 minuters promenadavstånd till Tyresö centrum.

Om tjänsten
Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer samt att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

I tjänsten ingår
  • socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete
  • samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete
  • dokumentation av arbetet med enskilda elever
  • samtal med vårdnadshavare och nätverksmöten
  • handledning och konsultation av skolpersonal
  • ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar
  • arbeta med krishantering och konfliktlösning
  • ingå i skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna
  • samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och polis
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad socionom eller motsvarande.
Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet.
Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället.
Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt.

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kuratorerna, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själva leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme och flexibilitet. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan, dock senast 13 juni 2018. Intervjuer och urval kan komma att ske löpande.

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss:

Marianne Andersson, bitr rektor, marianne.andersson@tyreso.se, 070-488 9803
Per Junelind, tf rektor, per.junelind@utb.tyreso.se, 070-488 9801

Fackliga kontaktpersoner nås via kommunens växel, 08-578 291 00

Tyresö kommun är nära. Nära storstad, natur, skärgård och medborgarna. Endast 20 minuter från Gullmarsplan finns denna arbetsplats som präglas av ett stort engagemang och samarbetsvilja. Du som uppskattar att göra skillnad i människors vardag har stora möjligheter att trivas här.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare och elever kan växa och lyckas. Eleverna i våra skolor når höga resultat över tid och trivs i sin skola.

Genom central och lokala satsningar och små rektorsenheter skapar vi likvärdighet och goda förutsättningar för ett nära ledarskap och ett brett kollegialt lärande. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Socionom
Typ av anställning Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Tyresö kommun
Hemsida http://www.tyreso.se/
Sista ansökningsdag 4 juli (10 dagar kvar)