HR-specialist med inriktning mot arbetsrätt, lag och avtal

HR-specialist med inriktning mot arbetsrätt, lag och avtal

Gillar du att tänka nytt och motiveras av vara med och utveckla och förbättra?

Vem trivs hos oss
Ett av Tyresö kommuns fyra övergripande mål är "Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare". Detta förutsätter att medarbetarnas potential tas tillvara, att de ges ett stort förtroende och ansvar att påverka och ständigt förbättra hur vi arbetar. Vi behöver också ha engagerade ledare som skapar förutsättningar för alla medarbetare att vara motiverade, delaktiga och våga tänka nytt.

Det är utifrån detta mål och dessa förutsättningar som vi på HR verkar, utvecklar och förbättrar vårt strategiska och operativa HR-stöd. Visst låter det spännande och som ett drömuppdrag för HR?

Om tjänsten
Som HR-specialist kommer du att arbeta både strategiskt och operativt. Du stödjer organisationens chefer inom hela HR-området men har särskilt fokus inom det arbetsgivarpolitiska området vilket innebär:
  • Lag- och avtalstolkning till stöd för chefer och kollegor inom HR-avdelningen
  • Rådgivning och hantering av individ/personärenden kopplat till huvudsakligen misskötsamhet och rehabilitering
  • Organisationsförändringar och därtill kopplade processer
  • Samverkan och förhandling med fackliga organisationer
Vår förhandlingschef har ett särskilt ansvar att vara bollplank till det team av HR-specialister som arbetar med arbetsgivarfrågor och är även den som leder samt fördelar det dagliga arbetet. Teamet jobbar även med lönebildningsfrågor t ex lönekartläggning och lönerevision så det kan ingå arbetsuppgifter inom detta område. Du kommer ha ett nära samarbete med övriga HR-kollegor för att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsplats med motiverade medarbetare och ledare. Du kommer få vara med att utveckla vårt stöd till chefer, t ex via utbildningar, information och andra verktyg.

Vem är du?
Du har akademisk utbildning, företrädesvis från personalvetarprogrammet, alternativt annan relevant akademisk utbildning, t ex inom juridik eller beteendevetenskap. Du är väl förtrogen med de lagar som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är meriterande om du har erfarenhet av att tolka och tillämpa kommunala kollektivavtal. Du har självständigt drivit och genomfört processer som rör individärenden, omorganisationer och arbetsbristhantering. Det är meriterande med erfarenhet av att ha verkat såväl operativt som strategiskt i en större organisation med många yrkesgrupper inom olika avtalsområden. För att trivas hos oss behöver du värdesätta ett nära samarbete med chefer och kollegor. Du har lätt för att skapa förtroende, är lyhörd, och ditt engagemang gör att du får saker gjorda på ett effektivt och genomtänkt sätt.

Vad vi gör och vill
HR-avdelningen inom Tyresö kommun består av två enheter, HR samt lön och leds av HR-direktören. Avdelningen präglas av en god och hjälpsam kultur där vi utvecklar, förbättrar och gör skillnad tillsammans. Inom HR arbetar sju HR-specialister, en HR-administratör samt en förhandlingschef. Vi är en nytänkande och proaktiv HR-funktion som stödjer kommunens utveckling mot uppsatta mål och som är mycket uppskattad av organisationen. Vi stöttar våra ca 140 chefer så att de står väl rustade för nuvarande och framtida utmaningar. För oss är det viktigt att både ha roligt på jobbet och att ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi är just nu inne i en spännande utvecklingsresa både inom kommunen och inom HR där vi fokuserar på måldelning, attraktiv arbetsgivare samt ledar- och medarbetarutveckling!

Välkommen med din ansökan
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du välkommen med din ansökan senast 5 mars 2021, men helst så snabbt som möjligt då vi kommer påbörja urvalet omgående.

Har du några frågor så kontakta HR-direktör Maria Blom på maria.blom@tyreso.se eller tf Förhandlingschef Patrik Isolehto på patrik.isolehto@tyreso.se

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll HR & Personal, HR-administration
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.tyreso.se
Sista ansökningsdag 5 mars 2021 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.