Exploateringschef till Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringschef till Stadsbyggnadsförvaltningen

Har du höga ambitioner och en vilja att utveckla Tyresö med oss? Vill du arbeta i den Stockholmskommun som byggaktörer rankar högst under detaljplane- och genomförandeprocessen? Bli vår nya enhetschef för exploateringsenheten!

Vem trivs hos oss?
Hos oss arbetar engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Tyresö. På enheten har vi spetskompetens inom projektledning och exploatering och en vilja att utvecklas och utmanas. Kulturen är positiv och prestigelös. Det är lätt att lyfta en frågeställning och att få hjälp. Vi trivs tillsammans och värnar om att varje medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi arbetar för att långsiktigt kännetecknas som en modern och hållbar arbetsplats.

I Tyresö kommun har vi en gemensam ledarfilosofi som baseras på samarbete, resultat, dialog, helhetssyn, engagemang, mod och tillit. Du får stöd i ditt ledarskap genom interna utbildningar och vårt chefs- och ledarskapsprogram. Interna stödfunktioner finns, exempelvis inom HR, ekonomi och kommunikation. För att främja samsyn, helhetssyn och utveckling av ledarskapet har vi en mötesplats för alla chefer - Chefsforum som anordnas fyra gånger per år.

Om tjänsten
Tjänsten är placerad på Produktionslednings- och exploateringsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen ansvarar för de tekniska och juridiska delarna av stadsbyggnadsprocessen vid planering, projektering och genomförande av kommunens investeringsprojekt. Exploateringsenheten är en av tre enheter på avdelningen och ansvarar för de fastighetsjuridiska frågorna, projektledning samt löpande markförvaltning.

På enheten finns idag 12 medarbetare varav 7 stycken arbetar som exploateringsingenjörer, 4 stycken som projektledare och en som teknisk administratör. Stadsbyggnadsförvaltningens stab med bland andra kommunikatörer, koordinatorer m.fl. stöttar löpande enheten administrativt.

Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen för produktionsledning och exploatering och sitter med i avdelningens ledningsgrupp. Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar för din enhet vilket innebär att du ansvarar för:
  • Verksamhetsutveckling för att säkerställa och utveckla enhetens arbete.
  • Lönesättning, arbetsmiljö och kompetensutveckling för dina medarbetare
  • Målsättning med uppföljning, kontroll och rapportering för din enhet
  • Resursplanering där du fördelar arbetsuppgifter och verksamhetsplanerar samt ser till att medarbetare utvecklas och får ta stort eget ansvar.
  • Samordning av enhetens kompetensområde med övriga verksamheter på förvaltningen och i kommunen.
I ditt uppdrag ingår även att bidra till förvaltningens arbete med budgetarbetet för de investeringsprojekt som bedrivs inom förvaltningen. Du har externa kontakter med byggaktörer och är medveten om att marknadsföring av kommunen är nödvändigt för att nå intressenter på marknaden. Du har förståelse för innebörden av politisk styrning och är lojal mot de politiska beslut som tas. Projektarbete är en genomgående arbetsform för hela förvaltningen, det är därför viktigt att du förstår vikten av samarbete och samverkan och arbetar för att stärka denna såväl på enheten som på avdelningen och förvaltningen. Exploateringsenheten deltar och driver projekt från tidiga skeden till överlämnande till driften. Du som enhetschef arbetar nära övriga enheter på avdelningen men har också ett tätt samarbete med planavdelningen och framförallt detaljplaneenheten och är därför väl insatt i detaljplaneprocessen.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Vem är du?
Du har akademisk utbildning inom området, gärna genom civilingenjörsutbildning med inriktning mot lantmäteri eller samhällsbyggnad. Du har troligtvis minst 5-10 års erfarenhet inom kompetensområdet exploatering och projektledning och du har kunskap om den juridik som verksamheten har att rätta sig efter. Din erfarenhet inkluderar stor förståelse för detaljplaneprocessen och koppling till dess genomförande. Tidigare ledarerfarenhet är ett krav och erfarenhet av personalansvar är meriterande. Det är av stor vikt att du har förståelse för arbete i en politisk styrd organisation.

Som person är du kommunikativ och har en god förmåga att uttrycka dig mycket väl i svenskt tal och skrift. Du gillar att ta ansvar och vill gärna fortsätta utvecklas genom nya utmaningar inom kommunen. För att lyckas i rollen är du tydlig med mål och förväntningar, skapar goda förutsättningar och tar tillvara på medarbetarnas engagemang. Vidare är du analytisk, samarbetsinriktad, ekonomiskt medveten samt har en god förhandlingsförmåga.

Stor vikt sätts till personlig lämplighet.

Vad vi gör och vill
Tyresö kommun arbetar hela tiden med att stärka stadsbyggnadsprocessens genomförandefokus i projekten. I Stadsbyggnadsbenchens byggaktörsenkät för 2018 fick Tyresö kommun nyligen högst betyg bland Stockholmskommunerna gällande kommunernas service till byggaktörerna under detaljplane- och genomförandefasen. Exploateringsenheten är en stor bidragande faktor till detta suveräna resultat.

Stadsbyggnadsutvecklingsprojekten inbegriper dels exploatörsprojekt med externa byggherrar som vill bygga bostäder, samhällsfastigheter eller andra verksamheter, dels infrastrukturprojekt som inkluderar nyinvesteringar i gata, park och kommunala anläggningar, där i inkluderat omvandlingen av fritidsområden till permanentbebyggelse på östra Tyresö. De flesta utvecklingsprojekten finns i kommunens centrala delar där bland annat Wättingebacken och Norra Tyresö Centrum förväntas bidra med upp emot 2000 nya bostäder och ny infrastruktur de kommande åren.

Välkommen med din ansökan
Vill du bli vår nya exploateringschef? Då är du välkommen med din ansökan senast den 27 april. Intervjuer kan komma att ske löpande.

Har du några frågor? Kontakta oss avdelningschef för produktionsledning & exploatering, Jenny Linné, jenny.linne@tyreso.se, 08 5782 90 29

Fackliga kontaktpersoner når du via kommunens växel, 08-5782 91 00
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Offentlig Förvaltning, Kommunal administration & Ledning
Typ av anställning Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Tyresö kommun
Hemsida http://www.tyreso.se/
Sista ansökningsdag 28 apr 2019 (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.