Enhetschef för samhällsbyggnadsservice, samhällsbyggnadskontoret

Enhetschef för samhällsbyggnadsservice, samhällsbyggnadskontoret

Vi söker en entusiastisk enhetschef med höga ambitioner och en vilja att utveckla Tyresö kommun!

Om verksamheten
Tyresö växer och för att möta det ökade behovet av bostäder och samhällsservice omorganiserade vi oss till ett samhällsbyggnadskontor med en helt ny enhets- och avdelningsstruktur från 1 maj 2020. Målet är att skapa en organisation som kan genomföra översiktsplanen Tyresö 2035, samtidigt som vi klarar av att förvalta färdigställda projekt, kommunala samhällsfastigheter och kommunägd mark. Genom att organisera alla verksamheter som arbetar med samhällsplanering, stadsutveckling, och skötsel till ett gemensamt samhällsbyggnadskontor stärker vi hela kedjan från initiering till drift.

Under kommande år vill vi bygga en modern organisation som snabbt kan möta framtidens utmaningar och som präglas av ett nära ledarskap och en stark teamkänsla. Under våren har enheter och avdelningar förändrats för att på bästa sätt kunna möta organisationens nya behov. Under hösten kommer vi att fokusera på implementering av ny organisation, införandet av nya arbetssätt och teamaktiviteter för att minska stuprör och främja nya samarbetsformer.

Enheten för samhällsbyggnadsservice är en av åtta enheter på samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen och enheten består av tolv medarbetare. Enhetens ansvarsområden är bland annat att ge administrativt stöd till samhällsbyggnadskontoret, att sköta dagliga verksamhets- och medborgarkontakter via e-post och telefon samt att hantera personaladministrativa ärenden. Att arbeta med ekonomiuppföljning och fakturering tillsammans med samhällsbyggnadskontorets olika verksamheter är en stor del av arbetet.

Om tjänsten
I den här tjänsten får du möjlighet att under stor frihet bygga upp en helt ny enhet och verksamhet.

Som enhetschef har du ett huvudansvar för att säkerställa att medborgarna får god service och att andra enheter samt våra verksamheter/hyresgäster får det stöd de efterfrågar. Som chef på Samhällsbyggnadskontoret arbetar du med medborgarna och verksamheter/hyresgäster i fokus, enligt kommunallagen samt plan- och bygglagen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en hög service.

Du kommer ansvara för att vidareutveckla verksamheten utifrån kommunens vision, mål och utmaningar, medborgarnas och verksamheternas/hyresgästernas behov samt medarbetarnas arbetsmiljö. Effektivisering genom digitalisering och förändrande arbetssätt och metoder är en del av uppdraget.

I tjänsten ingår personal- och budgetansvar och du rapporterar till avdelningschefen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du bidrar med din kompetens och ditt engagemang. Rollen som enhetschef innebär även att du kommer att arbeta operativt med egna uppdrag som ingår i enhetens ansvarsområde. Du har även ett nära samarbete med andra enhetschefer på kontoret för att se till att samverkan mellan enheterna fungerar på ett tillfredställande sätt.

Ditt engagemang i ledarskapet är stort och kommunens ledarfilosofi genomsyrar ditt arbete. Genom att balansera kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet erbjuds medarbetarna en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuell.

Tjänsten som enhetschef innebär kortfattat att:
 • Vara chef för funktionerna inom enheten för medborgarservice och verksamhetsstöd
 • Tillsammans med övriga chefer driva utvecklingen av samhällsbyggnadskontoret
 • Ansvara för, samordna och leda uppdrag från avdelningschefen
 • Ha ett övergripande ansvar för kvalitetssäkring av de administrativa processerna och beslutsprocesserna
 • Samverka med interna och externa aktörer
Vi söker dig som:
 • Vill bygga upp en helt ny enhet från grunden tillsammans med en energirik medarbetargrupp
 • Har ett brinnande intresse för intern- och extern service, administration och ekonomi
 • Har ledarerfarenhet och erfarenhet av att ha arbetat med utvecklings- och förändringsarbete
 • Har relevant akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
 • Har god samarbets- och kommunikativ förmåga, är stabil och har förmåga att skapa förtroende och goda relationer såväl internt som externt
 • Är positiv, lyhörd, lösningsorienterad och vill driva utveckling tillsammans med oss andra. Du ser till helheten och har förmåga att strukturera, prioritera och har mod att ta ansvar för fattade beslut. Med tydlighet, energi och entusiasm får du dina medarbetare att växa i sina roller.
 • Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet, goda kunskaper om ekonomiuppföljning samt om du har erfarenhet av att ha arbetat med plan- och bygglagen.
Vem trivs hos oss?
Tyresö kommun är en utvecklingsbenägen kommun som växer och vill ligga i framkant. Tyresö kommun har en gemensam ledarfilosofi som baseras på samarbete, resultat, dialog, helhetssyn, engagemang, mod och tillit. För att främja samsyn, helhetssyn och utveckling av ledarskapet har vi en mötesplats för alla chefer - Chefsforum - som anordnas fyra gånger per år.

Som anställd i Tyresö kommun erbjuds du subventionerad friskvård, årsarbetstid, semesterväxling och möjlighet till distansarbete. Kommunen har också ett satellitkontor på Södermalm, vilket möjliggör arbete och möten i en nyskapande konstellation, som ett komplement till den traditionella arbetsplatsen i kommunhuset.

Välkommen med din ansökan
Låter det här som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan senast 31 maj. Intervjuer kan komma att ske löpande.

Frågor
Avdelningschef Andréa Hedin 08-5782 98 58
Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-5782 91 00
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all form hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Tyresö kommun
Hemsida http://www.tyreso.se/
Sista ansökningsdag 7 juni 2020 (9 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.