Dagvattenutredare

Dagvattenutredare

Vad vi gör och vill
Stadsbyggnadskontoret är en attraktiv arbetsplats som präglas av utvecklingsvilja och handlingskraft. Vi driver kommunens samhällsplanering, miljö-, klimat-, naturvårds- och folkhälsoarbete samt ansvarar och planerar för en god och hållbar boendemiljö för Tyresös 46 000 invånare. Det innebär bland annat plan- och exploatering, bygglov, renhållning, vatten och avlopp, trafik, gata och park samt ansvar för kommunens grundläggande kartverk och mätningsarbeten. Vi arbetar med medborgarna i fokus. Tyresö är en attraktiv boendekommun som ständigt utvecklas. Projekten är varierande och sträcker sig från omvandling av gamla fritidshusområden till nya småhusområden och större exploateringsprojekt och infrastrukturinvesteringar.

VA-verksamheten ansvarar för förnyelse samt för drift och underhåll av kommunaltekniska anläggningar inom områdena vatten och avlopp. Verksamheten ligger under tekniska kontoret som berör tekniska anläggningar och tjänster samt plan-, bygglov, markförvaltning, väg- och VA-projektering samt mät- och karttjänster. Verksamheten deltar även aktivt i kommunens samhällsplanering och ansvarar för genomförandet av nödvändiga investeringar. Kommunen står också inför ett stort och långvarigt omvandlingsskede i att förbereda för permanent bebyggelse i kommunens östra delar.

Som anställd inom VA-verksamheten så får du en löpande insikt i vårt fackområde och insyn i hur en kommun gradvis utvecklas. I vissa tjänster ingår även deltagande i både interna och externa projekt- och nätverksarbeten i samråd med branschorgan och andra organisationer. Läs mer på tyreso.se/vatten

Om tjänsten
Som dagvattenutredare kommer du att arbeta i fält och på kontoret med utredning av kommunalt dagvatten och felkopplingar på fastigheter, samt som kontaktperson till berörda fastighetsägare. Spårning av inläckage på spillvattenledningar är också ett område som omfattas av tjänsten. Det ingår också att vid behov bistå underhåll inom befintligt VA-nät men även bistå med drift och underhåll av avloppspumpstationer. Verksamhetsområdet för VA omfattar drygt 15 mil ledningar för VA och 10 mil för dagvatten. Du ingår även i vår beredskapsgrupp inom VA-enheten.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde 1 mars eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Vem är du?
Dina kompetenser omfattar minst gymnasieutbildning eller motsvarande i anläggning eller VA-teknik. Du skall ha några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i kommunal eller privat tjänst. Du har minst B-körkort samt god datavana då du kommer sköta rapportering. Du har vana av att arbeta i team och att möta abonnenter eller de kunder som vi arbetar för. Som person är du självgående, flexibel, kommunikativ, strukturerad samt mål -och resultatorienterad.

Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 31 januari 2021. Intervjuer kan komma att ske löpande. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:

Enhetschef Lars Lindqvist lars.lindqvist@tyreso.se/08-578 293 13

Dagvattenutredare/arbetsledare Michael Carlsson

michael.carlsson@tyreso.se/08-578 270 70

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer hittar du här; www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Industri & Anläggning, Anläggningsarbete
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.tyreso.se
Sista ansökningsdag 31 jan 2021 (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.