Chef till bygglovsenheten

Chef till bygglovsenheten

Tycker du om ledarskap, förbättringsarbete och kundnytta? Då har vi en spännande tjänst, att leda Tyresö kommuns bygglovsenhet till ökad verksamhets- och kundnytta.

Vem trivs hos oss?
Hos oss arbetar engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Tyresö. Här finns viljan att utvecklas och utmanas! Vi eftersträvar en kultur som är positiv och prestigelös. Det ska vara lätt att lyfta en frågeställning och att få hjälp! Vi trivs tillsammans och värnar om att varje medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi arbetar för att långsiktigt kännetecknas som en modern och hållbar arbetsplats.

Om tjänsten
Som bygglovschef har du en nyckelroll i att uppnå kommunens bostadsmål, liksom en hög servicenivå till företag och kommuninvånare. Du arbetar med medborgarna i fokus och enligt kommunallagen samt plan- och bygglagen. Vidare ansvarar du för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service.

Ditt engagemang i ledarskapet är stort, du inspirerar och skapar förutsättningar för medarbetarna att ta ansvar i sina roller samt känna engagemang i arbetsuppgifterna och de mål vi arbetar mot. Genom att balansera kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet erbjuds medarbetarna en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver.

En viktig del i rollen är att utveckla verksamheten från tidiga dialogskeden, tillstånds- och dispensprövning till tekniskt samråd och tillsyn. Det ingår även att ansvara för att vidareutveckla verksamheten utifrån kommunens vision, mål och utmaningar, kundens behov och medarbetarnas arbetsmiljö. Effektivisering genom digitalisering och förändrande arbetssätt och metoder är en del av uppdraget.

Du kommer ha ett aktivt och tydligt ledarskap i ärendeberedningen för väl avvägda och tydliga beslut och beslutsunderlag inom områdena, bygglov, rivningslov, marklov, anmälningar, tillsyn, förhandsbesked samt strandskydd. Du kommer tillsammans med berörd handläggare vara föredragande på byggnadsnämnden. I arbetet ingår också kontakter med företag, exploatörer, byggaktörer och privatpersoner.

Som enhetschef har du personal- och verksamhetsansvar. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du bidrar med din kompetens och ditt engagemang.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Vem är du?
Du har en eftergymnasial utbildning relevant för området, gärna som bygglovshandläggare eller byggnadsingenjör samt gedigen erfarenhet av arbete inom byggområdet och med myndighetsutövning. Vidare har du erfarenhet av att leda andra människor, gärna med ett chefsansvar. Du har insikt i hur en politiskt styrd organisation fungerar och har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Det är meriterande med erfarenhet av mål- och verksamhetsstyrning, kvalitetsarbete samt förändringsarbete.

För att lyckas i rollen behöver du förstå och stå för hög service och professionellt bemötande samt kunna skapa intresse och engagemang hos medarbetarna. Du är kommunikativ och besitter en pedagogisk förmåga. Självklart är du välorganiserad och har god ekonomisk medvetenhet.

Vad vi gör och vill
Bygglovsenheten är en av åtta enheter på drift- och samhällsavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. Bygglovsenheten består av 13 kompetenta medarbetare, däribland handläggare, byggnadsinspektörer, koordinatorer och en jurist.

En av bygglovsenhetens viktigaste fokusområde är att medverka till en digitaliserad bygglovsprocess, för ökad effektivisering och kundnytta. Ett annat fokusområde är att verka för att medborgarna behåller ett högt förtroende för Tyresö kommun som myndighetsutövare. Medborgarna ska uppleva att vi anstränger oss att tillgodose deras önskemål utifrån lagens riktlinjer och att de får snabb och korrekt service.

Välkommen med din ansökan
Vill du bli vår nya enhetschef? Då är du välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2020.

Vid frågor om tjänsten kontakta avdelningschef Andrea Hedin på andrea.hedin@tyreso.se eller 08-578 298 58

Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Paola Klevstig på Paola.Klevstig@tyreso.se eller 08-578 298 66

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer finner du här
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Rekrytering hanteras av Tyresö kommun
Hemsida http://www.tyreso.se/
Sista ansökningsdag 16 aug 2020 (9 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.