Byggprojektledare inom infrastruktur

Byggprojektledare inom infrastruktur

Vad vi gör och vill
Tyresö växer och för att möta det ökade behovet av bostäder och samhällsservice omorganiserade vi oss till ett samhällsbyggnadskontor i januari 2020. Målet är att skapa en organisation som kan genomföra översiktsplanen Tyresö 2035, samtidigt som vi klarar av att förvalta färdigställda projekt, kommunala samhällsfastigheter och kommunägd mark. Genom att organisera alla verksamheter som arbetar med samhällsplanering, stadsutveckling, och skötsel till ett gemensamt Samhällsbyggnadskontor stärker vi hela kedjan från initiering till drift.

Om tjänsten
Som byggprojektledare deltar du i projekt från tidigt planeringsskede till anläggningarnas slutbesiktning. Du ansvarar för projektledning av produktion, entreprenadupphandling samt ledning- och uppföljning av byggnadsarbeten som beställare. I arbetet ingår även samordning med ledningsägare och aktörer. När projekten är färdigställda ansvarar du för slutredovisning och överlämning till driftansvarig verksamhet inom kontoret. I tidigare skeden som under planering och projektering deltar du som resurs i projekten och bidrar med din genomförandekompetens.

Arbetet innebär att du har stor inblick i hela processen med möjlighet att påverka utformning och tekniska lösningar. Entreprenaderna varierar i storlek och ditt ansvar anpassas utifrån din kompetens och erfarenhet. Vi arbetar i projektform där projektgrupperna består av blandade kompetenser såsom planarkitekt, exploateringsingenjör, trafikplanerare, kommunekolog och landskapsarkitekt.

Som byggprojektledare projektleder du i huvudsak genomförandeskeden men kan också ha rollen som projektledare under hela projektet. Förutom samarbete inom egna enheten och i projektgrupperna på avdelningen har du som byggprojektledare ett nära samarbete med övriga kontoret genom våra ämnesgrupper.

Vi står inför många både stora och små utmaningar där vi ser dig som en viktig medarbetare. Bland annat utbyggnaden av centrala Tyresö med nya stadsdelar och förtätning. Vi arbetar sedan flera år också med omvandling av östra Tyresö där vi bygger ut kommunalt VA och höjer gatustandarden i ett partneringsamarbete med en entreprenör.

Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, bygg- och anläggning eller besitter motsvarande kunskaper. Du har en inriktning mot byggprojektledning av anläggningsentreprenader och några års erfarenhet av att jobba inom projekt och samhällsbyggnad. Vi ser det som meriterande med tidigare erfarenhet inom området infrastruktur.

Du bör ha kunskap inom entreprenadupphandling AB04 samt AMA Anläggning samt god förmåga att hålla i presentationer för politiker och beslutsfattare.

Som person söker vi dig med bra helhetssyn, är självgående samt mål- och resultatorienterad. Du har också en problemlösande analysförmåga och letar efter kreativa lösningar för att uppnå bästa möjliga resultat i projekten.

Välkommen med din ansökan

Varmt välkommen med din ansökan senast 27 september 2021. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:

Hampus Sjöberg, enhetschef Byggledning och anläggning, 08-578 270 68

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Mer info
Kontaktperson Heléne Hjerdin
Telefon +46857829507
Område Tyresö
Yrkesroll Organisation & ledning, Projektledare, Bygg & Hantverk
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.tyreso.se
Sista ansökningsdag 28 okt 2021 (36 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.