Biträdande rektor och speciallärare/specialpedagog.

Biträdande rektor och speciallärare/specialpedagog.

Vi söker dig som vill kombinera rollen som biträdande rektor med rollen som speciallärare/specialpedagog.

Om tjänsten.

I rollen som biträdande rektor har du ett visst personalansvar och förväntas kunna fatta beslut och ta ansvar för verksamheten då rektor ej är på plats. Du ansvarar du för det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till de elevstödjande insatser som skolan bedriver. Du kommer att ha en ledande roll i elevhälsoarbetet på skolan samt i EHT.

Det specialpedagogiska arbetet innebär att på övergripande nivå ansvara för att skolmiljön är tillgänglig för alla elever, på gruppnivå stötta våra pedagoger kring bland annat anpassningar i klassrummen samt på individnivå stötta enskilda elever i framförallt skriv- och läsinlärning och matematik. I tjänsten ingår även ansvar för pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram.

Vem är du?

Vi söker dig som är utbildad speciallärare eller specialpedagog. Du har tidigare haft en ledande befattning inom skola t.ex. som arbetslagsledare eller biträdande rektor. Har du dessutom haft en ledande roll i ett elevhälsoteam, erfarenhet inom fritidshem eller slutfört/påbörjat rektorsprogrammet så ses det som en merit.

Du har goda kunskaper om skollagen och läroplanen för grundskolan och fritidshemmet, goda kunskaper om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur skolmiljön ska anpassas för alla barns lärande. Meriterande är om du har kunskaper inom lågaffektivt bemötande. Du har ett relationellt synsätt och ser möjligheter att hitta anpassningar samt anpassa din undervisning utifrån den enskilde elevens behov. För att lyckas i tjänsten ser vi att vi att du har god kännedom om digitala hjälpmedel.

För att lyckas i rollen är du beslutsam, relationsskapande och initiativtagande. Du har en god ledarförmåga och leder, motiverar och förser andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du skapar engagemang och delaktighet. Ditt ledarskap präglas av tydlighet och ett handledande förhållningssätt. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du fattar beslut och agerar efter dem.

Vad vi gör och vill

Sofiebergsskolan är en kommunal, två parallellig F-3 skola med cirka 200 elever. Vi är den personliga skolan där trivsel och trygghet står i fokus. Alla som arbetar på skolan utgår från att god kunskapsutveckling börjar med goda relationer. Vi vill att varje elev ska möta en trygg och stimulerande lärandemiljö där de lär sig att lära och våga, lyckas och misslyckas. Vi vill tillvarata samt väcka barnens nyfikenhet och vilja att lära sig mer.

Vi har höga kunskapsresultat och mycket god trivsel hos våra elever. Vi lägger högt värde i att följa upp och analysera våra resultat som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi jobbar utifrån läroplansmålen med extra betoning på Tyresö kommuns nämndmål:
  • Upplevelsen av trygghet ska öka i skolan.
  • Kunskapsresultaten ska öka och hålla hög kvalitet.
  • Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan skall öka.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst, heltid med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Låter det här som en tjänst för dig?

Varmt välkommen med din ansökan, dock senast den 15 december 2019.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakt Linda Mattsson, rektor på Sofiebergsskolan på telefon 08-5782 73 51.

Fackliga företrädare nås via Tyresö kommuns växel, 08-5782 91 00.

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare och elever kan växa och lyckas. Eleverna i våra skolor når höga resultat över tid och trivs i sin skola.

Genom centrala och lokala satsningar och små rektorsenheter skapar vi likvärdighet och goda förutsättningar för ett nära ledarskap och ett brett kollegialt lärande. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.tyreso.se/
Sista ansökningsdag 15 dec 2019 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.