Biträdande rektor med höga ambitioner till Kumla skola Tyresö

Biträdande rektor med höga ambitioner till Kumla skola Tyresö

Kumla skola är en F-9-skola där drygt 850 härliga elever och cirka 100 skickliga och engagerade medarbetare arbetar tillsammans. Kumla skola ligger i Trollbäcken i underbara Tyresö. Trivseln på skolan är hög hos både elever som medarbetare. Vi har en väl uppbyggd organisation kring elevärenden med kurator, psykolog, specialpedagoger och speciallärare och har höga ambitioner på att alla ska nå så långt som möjligt i sin utveckling och att tiden för eleverna ska bli ett positivt minne för livet. Allt vi gör utgår från elevernas bästa och det visar sig i våra goda skolresultat.

Vi har en inställning att ständigt utvecklas och har de senaste åren haft fokusområden att utveckla pedagogiken med formativ bedömning och digitalisering och kommer nästa år att gå in i läslyftet förskoleklass till år 9. Tyresö kommuns grundskolor har de senaste åren haft en gemensam satsning på att utveckla fritidshemmen med gemensamma föreläsningar och utbyten mellan skolorna vilket vi sett som mycket positivt och det arbetet kommer vi fortsätta med och fördjupa kring uppföljning av resultat på fritids. Vi har gemensamt fokus på att ständigt förbättra kunskapskraven och att arbeta med studiero och trivsel. Vi värderar kunskap högt i alla ämnen, vi har höga förväntningar är tydliga med mål och syften.

Skolledningen består av en rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef. Vi söker nu dig som tillsammans med oss vill leda Kumla skola mot vår strävan att ständigt utvecklas och ständigt förbättra våra kunskapsresultat och trivsel på skolan. Du kommer närmast ansvara för att leda pedagoger som arbetar på fritidshemmet, i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-3.

Om tjänsten
Som biträdande rektor har du personal- och verksamhetsansvar för fritids, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. I uppdraget ingår att utveckla arbetssätt utifrån elevperspektiv. Fokus ligger på att fördjupa samarbetet mellan skola och fritids samt att ta fram utvärderingsverktyg för fritidsverksamhetens resultat.

Du ingår i skolledningen där du tillsammans med oss arbetar för skolans utveckling som helhet. Vårt mål är att eleverna utvecklas maximalt utifrån sin förmåga och att de har en trygg och trivsam skolgång.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Vem är du?
Vi söker dig som har:
  • Högskoleexamen med inriktning i pedagogik samt uttagen lärarlegitimation
  • Flera års erfarenhet av att ha arbetat som lärare alternativt lärare på fritidshem
  • Goda kunskaper om fritids och förskoleklassens uppdrag
  • Väl insatt i LGR 11
  • Erfarenhet av att leda skolutveckling med goda resultat
  • Erfarenhet av att ha arbetat med strukturerat kvalitetsarbete
  • Har mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
  • Har god administrativ förmåga
Som person är du mål- och resultatorienterad. Du entusiasmerar och leder dina medarbetare utifrån uppsatta mål. Du har ett positivt förhållningssätt, har förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar samt handlar i enlighet med fattade beslut. Vidare tar du initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

God dialog är viktigt. Du har förmåga att möta vårdnadshavare och elever på ett respektfullt sätt. Du tycker om att samarbeta, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Din tydlighet skapar trygghet hos elever, föräldrar och medarbetare.

En förutsättning för att lyckas i uppdraget är du delar vår syn på barn och lärande, och är fast övertygad om att alla våra elever vill och ska lyckas. Du ser värdegrundsarbetet som en central och prioriterad del i arbetet på skolan. Tillsammans med oss vill du göra skillnad för våra elever.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder dig
Hos oss arbetar engagerade medarbetare som hjälper varandra och bidrar till ett trevligt klimat. Vi är fast övertygade om att alla våra elever vill och ska lyckas. Vårt arbetssätt utgår ifrån ett tydligt systematisk kvalitetsarbete både i det löpande arbetet samt i våra fokusområden. Hos oss finns tydliga förväntningar, god struktur och fungerande rutiner.

Våra gemensamma värdeord baseras på fokus på resultat, dialog, helhetssyn, engagemang, mod och tillit. Du får stöd i ditt ledarskap genom interna utbildningar och vårt nystartade chefs- och ledarskapsprogram.

Interna stödfunktioner finns, exempelvis inom HR, ekonomi och kommunikation. För att främja samsyn, helhetssyn och utveckling av ledarskapet har vi en mötesplats för alla chefer - Chefsforum som anordnas fyra gånger per år. Vidare erbjuder vi flexibel årsarbetstid, generösa semestervillkor och subventionerad friskvård.

Välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan senast 8 september. Har du frågor gällande tjänsten kan du kontakta rektor Jonas Åkesson på jonas.akesson@tyreso.se eller på tel. 08- 578 271 01

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer finner du här.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Tyresö kommun
Hemsida http://www.tyreso.se/
Sista ansökningsdag 8 sept 2019 (21 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.