Biståndsbedömare till enheten för socialpsykiatri

Biståndsbedömare till enheten för socialpsykiatri

Vi söker dig som är engagerad socialarbetare med genuint intresse för personer som har erfarenhet av varaktig psykisk funktionsnedsättning.

Vem trivs hos oss?
Enheten för socialpsykiatri bildades i januari 2020. Som den yngsta enheten inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar vi gemensamt med att utveckla verksamheten med särskilda ansvarsområden hos varje medarbetare. Det handlar bland annat om samverkan kring våldsutsatta och våldsutövare, samverkan och specialistkunskap kring samverkan och kontakt med psykiatri och rättspsykiatri samt med verksamheter som främjar arbetslivsrehabilitering. Hos oss erbjuds du en dynamisk arbetsplats med goda kollegor där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta eget ansvar. I Tyresö kommun värdesätts vikten av nätverksarbete och samverkan kring våra huvudpersoner och på tjänstemannanivå på ett strukturerat sätt. Vi strävar efter att varje medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid.

Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen har vi ett introduktionsprogram för nyanställda som varje ny medarbetare har tillgång till och som anpassas delvis utifrån just dina erfarenheter och behov. Här får du möjlighet till en bred introduktion av förvaltningens samtliga enheter och förutsättningar att skapa goda kollegiala kontakter över hela förvaltningen. Du har tillgång till en mentor i arbetsgruppen och individuella samtal med förvaltningens verksamhetsutvecklare för enskild uppföljning av din anställning.

Om tjänsten
Enheten för socialpsykiatri verkar för att personer med varaktig psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas möjlighet till stöd under sin återhämtningsprocess och kunna leva sitt liv så självständigt som möjligt.

Som biståndsbedömare hos oss arbetar du med motivationsarbete och myndighetsutövning. Du kommer ta emot anmälningar och ansökningar, utreda den enskildes behov, bedöma eventuella insatser och följa upp dessa. Vi värnar om vikten av ett gott bemötande och möjlighet att skapa tydlighet och förtroende hos våra huvudpersoner. Vi har ett tätt samarbete med lokal psykiatrimottagning i Tyresö samt andra psykiatriska öppenvårdsmottagningar och slutenvårdsavdelningar. Utöver detta tillkommer samverkan och samarbete med rättspsykiatri och andra samverkanspartners internt och externt.

I denna tjänst är det önskvärt att du värdesätter bemötande och tillgänglighet lite extra då en del av tjänstens uppdrag kommer vara att ha ett utökat ansvar för enhetens mottagande av nya personer. Det innebär bland annat att du tar emot nya ansökningar och anmälningar, arbetar motiverande och till viss del uppsökande samt utvecklar en god omvärldskunskap för att kunna informera och bistå personer med hänvisning till kringliggande verksamhetsområden. Du behöver även ha ett nära samarbete med andra enheters mottagningsfunktioner.

Vi har möjlighet att erbjuda dig en visstidsanställning på heltid till och med 31 december 2021. Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Vem är du?
Vi söker dig som har en socionomexamen eller likvärdig akademisk examen. Du har ett genuint intresse av att arbeta med personer som har varaktiga psykiska funktionsnedsättningar. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du värdesätter motiverande och pedagogisk kommunikation.

Vi är en liten grupp som samarbetar på enheten. Det är därför viktigt med god kommunikation i gruppen och att arbetsmiljön präglas av tillit mellan varandra. Vi önskar att du värdesätter öppenhet och god kommunikation med kollegor likväl som chef. För att lyckas i rollen behöver du känna dig trygg i att arbeta självständigt. Du har lätt för att skapa förtroende, är lyhörd, vågar tänka i nya banor och har en drivkraft som gör att du får saker gjorda på ett effektivt men genomtänkt sätt.

Erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande. Likaså erfarenhet av arbete med personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Du har B-körkort.

Vad vi gör och vill
Enheten för socialpsykiatri präglas av en dynamisk tillvaro då det är en relativt ny enhet. Just nu arbetar vi med att ta fram en övergripande kompetensutvecklingsplan inom psykiatriska tillstånd som kommer ske under slutet av 2020 och under 2021. Vi har som målsättning att fokusera och utveckla kunskapsläget gällande suicidprevention som ett led i detta.

Under hösten utvecklas en ny boendeenhet tillsammans med utförare inom området och vi har en tät samverkan med Vuxenenheten för personer som har komplexa vårdbehov i form av erfarenhet av substansbruk och psykisk ohälsa.

Vi ser behov av att utveckla samverkan med relationsvåldsteamet för personer som har erfarenhet av våldsutsatthet, våldsutövande och relaterade traumatillstånd. Vi arbetar för att vår verksamhet ska genomsyras av systematiskt likabehandlingsarbete och önskar bedriva detta mer strukturerat framgent.

Välkommen med din ansökan
Delar du vår uppfattning av att det är av största vikt att arbeta med socialt arbete för personer som har erfarenhet av varaktig psykisk funktionsnedsättning? Tänker du att detta låter som en möjlighet för dig att vara med och bidra i det arbetet är du varmt välkommen med din ansökan.

Ansökan ska vara enheten tillhanda senast den 31 oktober. 2020 Intervjuer kan komma att hållas löpande.

Har du några frågor? Kontakta oss via e-post eller telefon:
Tf. enhetschef: Elin Rydberg, elin.rydberg@tyreso.se, 08-578 294 30

Företrädare för arbetstagarorganisationer hittar du här

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar bland annat barn- och ungdomsvården, missbruksvården, socialpsykiatri samt familjerätt och ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda. Förvaltningen ansvarar dessutom för integration av nyanlända samt stöd och vägledning till personer som står utanför arbetsmarknaden.

Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Administration, Sekreterare
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Rekrytering hanteras av Tyresö kommun
Hemsida https://www.tyreso.se
Sista ansökningsdag 31 okt 2020 (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.