Avfallsstrateg

Avfallsstrateg

Vad vi gör och vill
Tyresö kommuns nuvarande samhällsbyggnadskontor bildades i maj 2020 genom en sammanslagning av dåvarande tekniska kontoret och samhällsplaneringskontoret för att ge förutsättningar för att bättre bevaka alla intressen förknippade med samhällsplanering, projektering och drift. Den nya organisationen bygger därför på idén om att samhällsbyggnadsprocessen kan hanteras utifrån tre övergripande nivåer; strategisk-, projekt- och driftnivå, och att alla sakområden måste beaktas på respektive nivå.

Inom avdelningen för strategi och samhällsutveckling arbetar vi huvudsakligen med strategiska frågor genom att avdelningens enheter tar fram strategier, förstudier, planer och bedriver annat strategiskt arbete.

Inom avdelningen finns enheterna hållbarhet och mobilitet, analys och tillväxt samt enheten för vatten-, avfalls och VA-utveckling (VAVA) där också avfallsstrategen har sin hemvist tillsammans med fem ytterligare strateger, en koordinator samt chefen för enheten.

Om tjänsten
För att trivas i rollen som avfallsstrateg i Tyresö kommun är det viktigt att du är nyfiken och ser utredning- och samordningsarbete som stimulerande. Avfallsstrategens roll är att bevaka och implementera hållbarhetsfrågor i kommunens ansvar som renhållare. Det innebär att du huvudsakligen kommer att få arbeta brett med utredningsfrågor inom hållbarhetsområdet med ett särskilt ansvar för renhållningsverksamheten. I detta ligger att utreda frågor om t. ex. hur kommunen kan implementera cirkulära lösningar, hur stadsbyggnaden måste anpassas för nya lagkrav inom avfallsområdet, hur kommunen kan arbeta med delningstjänster och verka avfallsförebyggande etc.

Då tjänsten är utpräglat strategisk kommer det mer operativa avfallsarbetet att utföras inom andra delar av kommunen men du kommer att ha ett nära samarbete med kommunens övriga avfallsverksamhet.

Exempel på uppgifter som du som avfallsstrateg kan få arbeta med är att:
 • förvalta avfallsplanen
 • ansvara för tidiga skeden i stadsbyggnadsprocessen, exempelvis framtagande/granskande av förstudier och avfallsutredningar/volymstudier
 • ansvara för framtagande av kalkyler i samband med investeringar samt investeringsansökningar
 • ansvara för det långsiktiga perspektivet vid framtagande av avfallstaxa
 • omvärldsbevaka, exempelvis teknikutveckling och vägval vid utveckling av insamlingslösningar och återbruk etc och utifrån det föreslå nya lösningar
 • aktivt delta i utvecklingen av kommunens kretsloppscentral
 • aktivt delta i översiktsplanering, bland annat vid framtagande av hållbarhetsprogram
 • aktivt delta vid framtagande av avfallsföreskrifter
 • samarbeta med övriga inom avfallsverksamheten så att strategiavdelningens arbete förankras vidare i projekt- och driftledet
 • aktivt delta vid framtagande av nya förfrågningsunderlag för avfallsentreprenader och behandlingsupphandlingar
 • utreda frågor om hur insamling av nya fraktioner av avfall ska genomföras rent faktiskt men även vilka avtal och beslut som måste komma till för att så ska ske
 • initiera utvecklingsprojekt inom avfallsområdet
 • samordna och besvara remisser
 • ta fram nya samt revidera befintliga riktlinjer/policies
 • delta i regionala samverkansgrupper för kommunöverskridande samarbeten.
Vem är du?
För att lyckas i tjänsten behöver du ha förmågan att driva projekt självständigt och snabbt kunna ställa om efter nya förutsättningar. Då arbetet förutsätter många olika kontakter inom såväl som utom kontoret behöver du ha lätt för att bygga relationer och samarbeta med andra. Du kommer att ha kontakt med medborgare, politiker, fastighetsägare med flera intressenter, och bör därför känna dig bekväm med att hålla föredrag och presentationer.

Kompetenser och erfarenhet:

Du ska ha akademisk examen inom adekvat område som t e x hållbarhet, samhällsplanering, avfallsingenjör eller akademisk examen inom annat område kombinerat med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du bör ha några års arbetslivserfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, eller som samordnare, inom hållbarhetsområdet med dokumenterade goda resultat.

Du ska ha erfarenhet av det kommunala renhållningsansvaret antingen som utförare, beställare, konsult eller annan närliggande verksamhet. Du bör ha erfarenhet av att projektleda inklusive vana av att upprätta budget, tidsplaner, sätta samman arbetsgrupper samt leda grupper och presentera ditt arbete skriftligen och muntligen.

Du bör ha fördjupade kunskaper om den svenska miljölagstiftningen (särskilt 11 kapitlet miljöbalken) samt som minst orienterande kunskaper om övrig lagstiftning inom samhällsbyggnadsområdet.

Du ska ha mycket god skriftlig framställningsförmåga samt förmågan att förklara komplicerade sammanhang på ett koncist och lättfattligt sätt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper vid tillsättningen av tjänsten.

Vid rekryteringen kan det förekomma tester och arbetsprov.

Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 31 juli 2022. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:

Enhetschef (Vatten- Avfall- och VA-utveckling), Fredrik Bäck, fredrik.back@tyreso.se, tfn 08-578 282 27. (Anställande chef)

Enhetschef (Enheten för avfall och kretslopp), Johanna Östhem, johanna.osthem@tyreso.se tfn 08-578 293 73

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Energi & Miljö
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.tyreso.se
Sista ansökningsdag 31 juli 2022 (31 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.