Stödassistent till korttidsboende för barn och ungdomar (LSS)

Stödassistent till korttidsboende för barn och ungdomar (LSS)

Vad vi gör och vill
Arbetsplatsen är ett korttidsboende inom LSS för barn, tonåringar och unga vuxna.

Vi arbetar utifrån beslut om korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Utifrån utarbetade planer och analyser ger vi allt för att barnen ska få en så rolig och trygg vistelse som möjligt, utan att göra avkall på ett professionellt förhållningssätt. Vi ger stöd, service och omvårdnad till barn, tonåringar och unga vuxna med funktionsnedsättning, inom fysisk och kognitiv funktionsnedsättning, NPF samt problemskapande beteenden. Vi söker dig som vill vara en del i vårt arbetslag och tillsammans med stödassistenter, samordnare, stödpedagog och enhetschef skapa ett fantastiskt korttidsboende.

Om tjänsten
Grunden är 75%, men med möjlighet att arbeta upp till 100%. I arbetsuppgifterna ingår stöd med praktiska sysslor, aktiviteter och hygien under korttidsvistelsen. Att ge stöd vid helgens fritidsaktiviteter, samt att hålla i kontakter med brukarnas föräldrar och skola ingår. Vi arbetar med specificerade metoder som är individanpassade och du bör kunna hantera flera olika metoder parallellt. Ett stort brukarfokus är nödvändigt för att utvecklingen och vistelsen kring barnen och ungdomarna ska kunna fortlöpa kontinuerligt.

Vi arbetar med kvalitet för brukarna på enheten och arbetar aktivt med att LSS värdegrund efterlevs och vi fungerar som pedagogiska förebilder för våra kollegor. Vi arbetar med bland annat att införa och utveckla arbetssätt, förhållningssätt och metoder utifrån evidens och barnens förutsättningar. Eftersom det är ett korttidsboende för barn, tonåringar och unga vuxna så är det mycket viktigt att ha aspekterna kring barnkonventionen med i arbetet. Du ska ha ett helhetsperspektiv för verksamheten. Det förväntas också att du håller dig ajour med utveckling och evidens inom funktionsnedsättningsområdet, samt aktivt delar med dig av den kunskap du har. I arbetet ingår även social dokumentation utifrån genomförandeplaner med rutiner och riktlinjer. Även kommunikationskartläggningar, riskanalyser och andra dokument görs, och även dessa ska hålla hög kvalitet.

Vem är du?
Du har pedagogisk utbildning, så som barnskötarutbildning, fritidsutbildning, vård/omvårdnadsutbildning eller likvärdig enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2014:2). Det är meriterande om du har läst specialpedagogik 2. Du ska ha minst två års erfarenhet inom personkretsen för LSS. Vidare behöver du ha körkort sedan minst 2 år tillbaka då vi har en verksamhetsbil du ska kunna använda vid vissa aktiviteter.

Vi har också krav på
  • God datavana och förmåga att arbeta i Microsoft Office-programmen.
  • Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
  • B körkort
Som person är du initiativtagande, självgående, flexibel och stabil då det behövs i ett nära arbete med målgruppen. Du har god samarbetsförmåga och är lojal i arbetet med dina kollegor samt organisation. Du är en god ledare och kollega med ett gott omdöme där hög kvalitet och kreativitet är tydligt.

Du bör ha specialistkunskap inom NPF, funktionsnedsättning, AKK, LAB och andra bra verktyg och akademiska kunskaper för området. Om du har detta så kommer din pedagogiska insikt och helhetsperspektiv skapa förutsättningarna vi behöver för verksamheten.

Välkommen med din ansökan
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan senast 26 juni 2022. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl:

Enhetschef, bostadsenhet 5: Sandra Krögerström Collin, sandra.krogerströmcollin@tyreso.se

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!

Äldre- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar omsorg om äldre människor och personer med funktionsnedsättning. I ansvarsområdet ingår även den kommunala hälso- och sjukvården.

Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Utbildning, Barnskötare
Typ av anställning Deltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Tyresö kommun
Hemsida https://www.tyreso.se
Sista ansökningsdag 14 aug 2022 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.