Samordnare till korttidsboende för barn (LSS)

Samordnare till korttidsboende för barn (LSS)

Vad vi gör och vill
Vi söker dig som vill vara en del i vårt arbetslag tillsammans med en stödpedagog och stödassistenterna. Vi arbetar med barn som har många olika funktionsnedsättningar inom LSS. Barnen har korttidsvistelse hos oss olika antal dygn per år och under deras vistelse skapar vi en trygg och rolig plats utifrån deras förutsättningar. Du är en del av arbetslaget och arbetar enligt rullande schema parallellt med stöddassistenter och stödpedagog. På ditt schema kommer en viss del av din arbetstid vara samordnartid, där du arbetar frikopplat från det dagliga stödet med dina uppgifter som samordnare.

Om tjänsten
Du som samordnare arbetar på uppdrag av enhetschef och har ett övergripande ansvar i arbetet på enheten. Du jobbar aktivt med att LSS värdegrund efterlevs och du fungerar som en pedagogisk förebild. Du arbetar som stödassistent, men har även visst administrativt ansvar som exempelvis bemanna planerad frånvaro, omplanera scheman då behov föreligger, se över att beslut som tas görs, hantera vårt lönesystem så att arbetsförändringar där är korrekta, vissa arbetsuppgifter i Excell och Word (löpande uppdateringar av vissa dokument), viss fakturering och att vara en samordnande länk i personalgruppen. Det kan även finnas ansvar som inköp, hantera pengar och andra förekommande uppgifter.

Allt ditt arbete gör du i dialog med kollegor och chef för att skapa en samsyn och ett gemensamt strukturerat arbete som är till fördel för barnen, personalen och kvaliteten. Eftersom det är ett korttidsboende för barn så är det viktigt att ha aspekterna kring barnkonventionen med i arbetet. Du ska ha en helhetssyn på verksamheten och förväntas vara pådrivande i det löpande kvalitetsarbetet, samt stötta dina kollegor i detta. I arbetet ingår även social dokumentation, kontakter med anhöriga, handläggare, skola, samt en del andra aktörer kring barnen. Alla i arbetsgruppen arbetar utifrån rutiner och riktlinjer, och bidrar till hög kvalitet. I uppdraget ingår även att delta i vårt nätverk för samordnare, där vi arbetar med olika processer som gynnar helheten på avdelningen.

Vem är du?
Du har pedagogisk utbildning, vård/omvårdnadsutbildning eller likvärdig enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2014:2). Du bör ha inriktning specialpedagogik eller psykiatri.

Du ska ha minst två års erfarenhet inom området. Kunna hantera problemskapande beteende, kognitiva och fysiska hjälpmedel samt olika kommunikationsverktyg och att ha god förmåga att föra social dokumentation.

Vidare ska du även ha god datavana och förmåga att arbeta i Microsoft Office-programmen. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Ha B-körkort.

Vidare söker vi dig som har förmåga att arbeta med och följa strukturerade och individuella stödplaner. Du är engagerad och trygg i din kompetens och yrkesroll inom LSS. Du tar ansvar för brukarens, din egen och arbetsplatsens utveckling och är en god pedagog med lätt för att samarbeta samt kommunicera med olika aktörer, brukare och medarbetare. Du kan ta egna korrekta beslut inom ramarna för befogenheten i din yrkesroll.

Som person är du självgående inom dina givna ramar och har en stor lojalitet till arbetet och dina kollegor. Du kan leda utan att vara chef och skapa ett gott samarbete i olika konstellationer. Du är mycket flexibel då arbetspassen sällan ser lika dana ut. Du har ett gott omdöme och kan ställa om snabbt utifrån rådande situation. Du har en mycket god förmåga till helhetssyn.

Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 16 april 2021. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:

Enhetschef, Sandra Krögerström Collin , sandra.krogerstromcollin@tyreso.se 08-578 275 81.

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationen finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!

Äldre- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar omsorg om äldre människor och personer med funktionsnedsättning. I ansvarsområdet ingår även den kommunala hälso- och sjukvården.

Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Tyresö kommun
Hemsida https://www.tyreso.se
Sista ansökningsdag 26 apr 2021 (9 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.