Stadsplanerare till Samhällsbyggnadskontoret

Stadsplanerare till Samhällsbyggnadskontoret

Vad vi gör och vill
Kommunens 47 000 invånare ska bli 60 000 invånare år 2035, vilket innebär en stor projektportfölj med ett tydligt fokus på nya bostäder och hållbar stadsutveckling. Planuppdragen är varierande, från planprogram och stadsutvecklingsprojekt i komplexa stadsmiljöer till förnyelseplaner i omvandlingsområden och mindre förtätningsprojekt.

Planenhetens uppdrag innebär att vara en del av hela stadsutvecklingsprocessen, från initiering till genomförande. Vi arbetar tillsammans på hela kontoret med ett tydligt genomförandefokus, korta ledtider och hög genomförandegrad. Under planprocessen arbetar planarkitekt och exploateringsingenjör i nära samspel med en projektgrupp bestående av olika kompetenser och våra byggaktörer.

Här kan du läsa mer om våra projekt i Tyresö

Om tjänsten
I rollen som planarkitekt projektleder och handlägger du planprojekt i olika storlek och komplexitet. Du är med i hela stadsutvecklingsprocessen, från det tidiga skedet med förfrågningar, planprogram, exploateringsutredningar, via planskedet med projektledning, planprövning och kvalitetsprogram, till genomförandeskedet med uppföljning av kvalitet och gestaltning. Arbetet innebär en viktig roll i utformningen av kommunens livsmiljöer.

Vi erbjuder dig även möjligheten att vara med och utveckla enhetens arbete inom dina intresseområden, som exempelvis social hållbarhet, digitalisering, medborgardialog eller kreativa processer.

Finns rätt kvalifikationer kan du få en expertroll eller senior roll och därigenom stärka detaljplaneringsenhetens kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling.

Tjänsterna är tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Vem är du?
Vi söker planarkitekter med examen inom fysisk planering, landskapsarkitektur, arkitektur, samhällsplaning eller motsvarande. Vi söker dig som har flera års yrkeserfarenhet inom verksamhetsområdet som planarkitekt och av projektledning. Det finns även utrymme i gruppen för dig som är nyare i yrket.

Du har god kunskap om plan- och bygglagen, miljöbalken och annan lagstiftning som styr kommunal planering samt förståelse för hur det är att jobba i en politiskt styrd organisation.

Jobbet som planarkitekt innebär att medverka till att forma Tyresö som plats. För att lyckas i rollen är engagemang och känsla för utformning av stadsrum samt ett stort intresse för arkitektur viktiga egenskaper. Tyresö kommun har höga ambitioner vad gäller gestaltning och rankas högt när arkitektkåren utser landets arkitekturkommun.

Du är van att presentera och kommunicera information anpassat till olika målgrupper och hanterar det svenska språket väl i tal och skrift. Erfarenhet av att leda projekt med ekonomiskt ansvar, planera resurser samt upphandla och arbeta med konsulter är meriterande.

Du har god samarbetsförmåga och är prestigelös. Du är initiativrik och har en drivkraft som gör att du får saker gjorda på ett effektivt och genomtänkt sätt. Din förmåga att väga samman olika intressen och önskemål till en god helhet är avgörande för ett gott slutresultat.

Kom och forma framtidens Tyresö tillsammans med oss!

Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 2 oktober 2022. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:

Planchef, Örjan Lindbeck, mejl: orjan.lindbeck@tyreso.se och telefonnummer: 08-578 282 29

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Arkitekt
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Tyresö kommun
Hemsida https://tyreso.varbi.com
Sista ansökningsdag 2 okt 2022 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.