Dibber söker Barnskötare

Dibber söker Barnskötare

  • Att du är väl grundad i förskolans styrdokument. - Utbildad barnskötare eller liknande, alternativt annan för tjänsten förvärvad erfarenhet
  • God kommunikationsförmåga
  • Du är en aktiv vuxen tillsammans med barnen och kan vidta säkerhetsåtgärder
  • Goda kunskaper i svenska
  • Du ska möta nya barn och föräldrar och introducera dem i förskolans verksamhet. - Se till att förskolan drivs i enlighet med Dibber värdeplattform och kvalitetsstandard
  • Skapa goda relationer till barn där vuxna och barn är likvärdiga; där den vuxne lyssnar och låter barnen delta så att de utvecklar färdigheter, självförtroende och livsglädje
  • Ha en positiv attityd och hållning gentemot både barn och medarbetare
  • Medansvar för omsorg och pedagogiskt arbete på förskolan, t.ex. samlingsstunder, aktiviteter, fri lek och rutinmässiga situationer
  • Medansvar för utvecklandet av ett gott samarbete med vårdnadshavare/föräldrar
Som barnskötare arbetar du aktivt och lojalt med förskolans dagliga göromål och pedagogiska arbete med utgångspunkt från vår värdeplattform, våra mål och planer. Vi får världens viktigaste värden att växa! Du ska vara med och starta upp en ny grupp med barn som börjar i januari-21. Du ska vara med och driva den pedagogiska undervisningen på avdelningen tillsammans med kollegor. Du ska vara med och skapa goda förutsättningar för att barngruppen ska bli trygg.

Du är en relationsorienterad person som ser varje enskilt barn. Du lyssnar och är lyhörd för det barnen vill förmedla. Du har ambitioner och passion för det du gör. Du kan också skapa engagemang och deltar i barnens lek och utveckling.
Du är lösningsorienterad, flexibel och samarbetsvillig. För att vara framgångsrik i rollen måste du kunna kommunicera med människor med olika bakgrunder och i olika livssituationer. Vara nyfiken och ha nära till skratt. Du kan arbeta självständigt och ta ansvar. Vi letar efter en barnskötare som är en god, varm och omtänksam vuxen. Lekfull, ambitiös, tillåtande och tydlig är ledord för vår personal. Du kan identifiera dig med Dibbers värdegrund.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Utbildning, Barnskötare
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Löpande (45 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Dibber Sverige är en del av Læringsverkstedet som är Norges största förskoleaktör. Dibber har över 80 förskolor och skolor i hela Sverige. Varje dag arbetar vi mot samma vision: "Vi får världens viktigaste värden att växa." Vårt mål är att barnen ska växa genom att tillägna sig kunskap och förmågor samt uveckla en känsla av trygghet och empati.

Våra förskolor och skolor behöver dig som älskar att jobba med barn och elever. På Dibber vill vi vara varma människor med den bästa kompetensen.