Samordnande miljöspecialist

Samordnande miljöspecialist

Arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av miljöfrågor inom infrastruktur och vill vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Se hit då har vi jobbet för dig!

Trafikverkets investeringsverksamhet söker nu en erfaren miljöspecialist. Vi kan erbjuda dig ett spännande, varierande och utvecklande arbete där du i din roll som specialist ingår i en stödfunktion till vår investeringsverksamhet. Som samordnande miljöspecialist är ditt huvudsakliga uppdrag att samordna miljöarbetet i väg- och järnvägsprojekt, från tidigt planskede till byggskede. Detta innebär att du tillsammans med dina kompetenta kollegor är miljöstöd i olika investeringsprojekt och du leder och samordnar miljöspecialister, landskapsarkitekter och konsulter. Du är stöd till projektledaren och vägleder projektorganisationen med din kompetens för att säkerställa att Trafikverket hanterar miljöfrågorna på ett korrekt och relevant sätt. Detta innebär bedömning av miljöaspekter i projekten, att säkerhetsställa att miljölagstiftningen följs och att tillse att Trafikverkets rutiner och verktyg för miljö följs och tillämpas. Du deltar i möten och har kontakter med olika myndigheter och samrådsparter samt samarbetar med flera andra teknikområden. Vi siktar på att nå miljömålen när vi bygger infrastruktur.

I uppdraget som miljöspecialist får du också möjlighet att delta i det strategiska arbetet med utveckling av Trafikverkets miljöarbete inom olika ämnesområden. Inriktningen på det strategiska arbetet bestäms utifrån din kunskapsprofil och eget intresse. Exempel på ämnesområden är natur, kultur, förorenade områden, klimat, hållbarhet, vatten, buller och vibrationer etc.

Inom sektionen finns både miljöspecialister och landskapsarkitekter spridda på olika kontor i regionen. Arbetet innebär en del digitala möten och tjänsteresor, både regionalt och nationellt.

Välkommen med din ansökan till ett kompetent och utvecklingsorienterat team!

Kvalifikationer
Du som person har förmåga att självständigt strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare. Du kan förmedla budskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt och anpassa din kommunikation till mottagaren. Arbetet innebär mycket kontakter såväl internt som utanför Trafikverket så det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta med din omgivning. Din problemlösningsförmåga är god, och du ser problemställningar och lösningar utifrån ett helhetsperspektiv. Slutligen har du god förmåga att arbeta konstruktivt och anpassa dig till nya situationer.

Vi söker dig som
  • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom miljöområdet
  • har flerårig erfarenhet av att arbeta med olika komplexa miljöfrågor inom samhällsbyggande, t ex miljökonsekvensbeskrivningar, lokaliseringsutredningar. miljöutredningar mm
  • har arbetat brett inom olika miljöområden, t ex inom buller, avfall, klimat, naturvård eller vatten
  • har flerårig aktuell erfarenhet av tillämpning av miljölagstiftning
  • har erfarenhet av miljöarbete kopplat till planering och byggande av väg och/eller järnväg
  • har körkort för personbil
  • kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Det är meriterande om du
  • har arbetat med miljöfrågor i en samordnande funktion
  • har arbetat med buller- och/eller vibrationsfrågor inom infrastruktur- eller industriområdet
  • har erfarenhet av beställarrollen i ett byggprojekts olika skeden (planering, projektering, byggskede, överlämning och/eller förvaltning)
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Det är flera frågor så besvara dem först, innan du börjar med CV/brev.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-12-09

Upplysningar

Rekryterande chef Anna Östlund
0101232048

SEKO Anna Carlsson
0101236055

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Roxan Saleh
0101236222
Mer info
Kontaktperson Anna Östlund
Telefon 0101232048
Område Trollhättan
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Energi & Miljö, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 9 dec 2020 (15 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.