Enhetschef och sektionschefer till ny organisation inom Funktionsstöd

Enhetschef och sektionschefer till ny organisation inom Funktionsstöd

Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till en attraktiv arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.

Var med på Funktionsstöds resa mot att bli Sveriges bästa LSS 2025!
Nu utvecklar vi vår organisation och söker därmed en enhetschef och fyra sektionschefer till våra två verksamhetsområden.

Avdelningen för funktionsstöd påbörjar en utvecklingsresa där en ny organisation träder i kraft 1 september 2022. Utifrån kärnuppdraget kommer stort fokus ligga på målgruppsanpassning, arbetsmiljö, kvalitet och utveckling, kompetenshöjande insatser och det nära ledarskapet.

Vad vi kan erbjuda dig
  • Stora möjligheter att påverka utvecklingen av avdelningen
  • Flexibel arbetstid
  • Omväxlande arbete
  • Kompetensutveckling
  • Kommunövergripande förmåner
  • Bästa kollegorna
Arbetsplatsen


Enheten för traditionell verksamhet
Avdelningen är uppdelad i de två enheterna särskilt resurskrävande enhet samt traditionell enhet. I den traditionella enheten finns de sektioner som bland annat har fokus på brukares möjligheter till boendekarriär samt anpassat arbete på arbetsmarknaden. Under denna enhet utgår även sektionen som ansvarar för bemanningsteamen som ska bistå hela avdelningen.

Sektionen korttid/fritids: för barn samt korttid vuxna
Sektionen växer och vi behöver därför en chef till. I denna sektion finns korttidsvistelse för barn och korttidsvistelse för vuxna, samt fritids för barn och unga. Även uppdrag för ledsagning och avlösare för barn finns i denna sektion. Vi står inför ett stort utvecklingsarbete med fokus på att tidigt i barnens liv arbeta utifrån ett självständigt liv.

Sektionen gruppbostad: Malörten 8, Malörten 22, Virkesvägen

Tre gruppbostäder där brukare med behov av tillsyn dygnet runt bor. Brukarna som bor på boendena är i varierande åldrar och har olika funktionsnedsättningar. Som chef för boende har du en viktig roll i avdelningens arbete i att utveckla möjligheten att erbjuda en boendekarriär för brukarna.

Sektionen daglig verksamhet med 5 grupper

Daglig verksamhet är den insats inom LSS som ökar mest. I denna sektion finns idag 5 grupper med fokus på meningsfull sysselsättning. Här finns stora möjligheter till utveckling, både vad gäller verksamhetens utformning och inriktning.

Sektionen för gruppbostad Kasalagatan 6 och Kasalagatan 14, bemanningsteam samt ledsagare och avlösare för vuxna och kontaktperson

Som ansvarig för denna sektion har du i uppdrag att skapa, starta upp och ansvara för bemanningsteam som ett viktigt led i att utveckla kvaliteten för hela avdelningen. Målsättningen är att integrera detta med insatsen ledsagare, avlösare och kontaktperson för att professionalisera utförandet. Även ansvar för två gruppbostäder ingår i detta uppdrag. Teamledare är kopplad till denna sektion och finns som operativt stöd i uppdraget kring ledsagare, avlösare och kontaktperson.

Arbetsuppgifter

Enhetschef
Som enhetschef inom ett av två verksamhetsområden är du direkt underställd avdelningschefen där du ingår i avdelningens ledningsgrupp och har möjlighet att påverka avdelningens strategiska utveckling. I uppdraget ingår arbetsmiljöansvar, mål och budget för verksamhetsområdet samt bidra till att nå avdelningens mål och vision.

Sektionschef
Som sektionschef är du första linjens chef och hanterar det operativa arbetet i sektionen där du leder och fördelar arbetet utifrån sektionens mål och budget. I uppdraget ingår också arbetsmiljöansvar, administration, uppföljning och kvalitetsarbete.

I ditt chefsuppdrag samspelar du med övriga chefer för att skapa förutsättningar för kompetensutveckling, engagemang och kvalitet på avdelningen och har ett nära ledarskap till de medarbetare som arbetar närmast brukarna.

Kvalifikationer

Enhetschef
Vi söker dig som har universitet-/högskoleexamen med samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning. Du har erfarenhet av att leda chefer där personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar varit en del av uppdraget. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att utveckla verksamheter, gärna inom LSS-området men inget krav. Meriterande är om du har chefs- eller ledarskapsutbildning.

Krav: B-körkort för manuellväxlad bil.

Personliga egenskaper

Är du trygg i att leda andra chefer genom ett målinriktat och engagerat ledarskap? Är du kommunikativ, driven och lösningsfokuserad? Har du god samarbetsförmåga och kan samverka för att nå uppsatta mål? Är du kvalitetsmedveten och har en strategisk förmåga att se ditt uppdrag i ett perspektiv som omfattar hela organisationen?

Då kanske detta jobb är för dig!

Sektionschef
Vi söker dig som har universitets/högskoleexamen om minst 180 hp, relevant för uppdraget. Meriterande är om du har gått en ledarskapsutbildning.

Du har erfarenhet av verksamhetsområdet LSS och/eller SOL och meriterande är om du har ledarerfarenhet med koppling till uppdraget, gärna med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar samt erfarenhet av administrativa system.

Krav: B-körkort för manuellväxlad bil.

Personliga egenskaper

Är du chefen med ett nära ledarskap som skapar trygghet och engagemang hos medarbetarna utifrån ett kommunikativt och coachande förhållningssätt?

Är du handlingskraftig, idérik och målmedveten och ser lösningar framför hinder? Uppskattar du ett nära samarbete med dina kollegor och bidrar aktivt i arbetet för att kunna stötta varandra bättre i ledarskapet? Då kanske vi har en plats för dig!

Arbetstid/varaktighet
Heltid/tillsvidare

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Kontakt
Jessica Hahne 0410- 73 30 40

Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket

Sista ansökningsdag
2022-07-10 via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.

Ange i din ansökan vilket av uppdraget- enhet/sektion du är främst intresserad av.

Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi längtar och hoppas på att du vill bli en av oss!