Förste socialsekreterare familjehemsvård

Förste socialsekreterare familjehemsvård

Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats.

Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet.

Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.

Arbetsplatsen

Individ- och familjeomsorgen innefattar fem enheter; mottagnings- och utredningsenhet 0-20 år, råd och stödenhet, familjehems- och familjerättsenhet, beroende- och vuxenenhet samt enhet för socialpsykiatri.

På familjehems- och familjerättsenheten arbetar 4 familjehemssekreterare, 5 vårdansvariga socialsekreterare, 4 familjerättssekreterare, 1 förste socialsekreterare, 4 familjerådgivare och en enhetschef. Du kommer att mötas av en arbetsplats som präglas av god stämning och hjälpsamhet samt hög professionalitet och kompetens. Handledning tillhandahålls både internt och externt och kommunen erbjuder förtroendearbetstid, friskvårdsersättning och möjlighet att växla semesterersättning mot extra semesterdagar.

Arbetsuppgifter
Det huvudsakliga uppdraget för förste socialsekreterare är att vägleda och handleda familjehemsvårdens medarbetare i det dagliga arbetet med ärendehandläggning, samt att vara sakkunnig inom verksamhetsområdet. Även ansvar för ärendefördelning samt uppföljning av medarbetarnas tjänster är förste socialsekreterares ansvar. Förste socialsekreterare hjälper till att prioritera samt säkerställer att socialsekreterarna arbetar med hög kvalitet och i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk. Förste socialsekreterare ansvarar för att rutiner för arbetet upprätthålls och vid behov förnyas. I uppdraget ligger även ansvar för att hålla arbetsgruppen uppdaterad avseende aktuell forskning, rättspraxis etc samt ha huvudansvar för metodutvecklande arbete. Förste socialsekreterare har ett utökat delegationsansvar för ärendebeslut.

En viktig funktion är att samverka med verksamhetens andra enheter, i första hand genom kontakt med de förste socialsekreterare som finns på de andra enheterna.

Kvalifikationer
Du ska vara utbildad socionom med flerårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, från myndighetsutövning barn- och ungdom, företrädesvis familjehemsvård. Erfarenhet av tjänst av arbetsledande karaktär är meriterande. Likaså kunskaper i metoder som används på arbetsplatsen såsom Signs of Safety, MI, djupintervju Kälvesten eller motsvarande samt anknytningsteori. Goda kunskaper i aktuell lagstiftning på området är ett krav för tjänsten. Du måste ha god kunskap om, och erfarenhet av, att jobba med Procapita och BBIC. God förmåga att organisera, strukturera och prioritera är nödvändig likaså en mycket väl utvecklad förmåga att analysera och handleda i ärenden. Du har god förmåga att samverka med andra enheter inom förvaltningen. Du behöver ha körkort för bil.

Arbetstid/varaktighet
Heltid/tillsvidare

Tillträde
Enligt överenskommelse

Fackliga kontakter
www.trelleborg.se/facket

Sista ansökningsdag
2019-12-18 via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.

Vi längtar och hoppas på att du vill bli en av oss!
Mer info
Område Trelleborg
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Socionom
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Sista ansökningsdag 18 dec 2019 (9 dagar kvar)