Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till en attraktiv arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.

TRELLEBORG - EN SKOLKOMMUN ATT RÄKNA MED

Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar.

Rektorsområde Serresjö/Östra består av Serresjöskolan, Östra skolan, Modeshögs förskola, Dalajärs förskola samt Österjärs förskola. Området leds av en rektor tillsammans med 3 biträdande rektorer och en administrativ chef.

Just nu behöver vi förstärka vårt pedagogiska utvecklingsarbete med en förstelärare där matematik är ett av dina undervisningsämnen.

Serresjöskolan är en nybyggd skola från 2007 som ligger ca 5 km öster om Trelleborg i Gislövs läge. Utemiljön erbjuder närhet till stranden, ängen och slätten. Skolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Skolan har ca 370 elever, som under sin skoldag ges möjlighet att nå sina mål och utmanas utifrån sina intressen och behov. Skolan arbetar ämnes- och kompetensstyrt.

Östra skolan är vackert belägen skola i utkanten av Trelleborg. Utemiljön erbjuder närhet till stranden, naturen och stadens kulturutbud. Dessutom är skolgården väl utrustad med bland annat hinderbana och uteklassrum. Skolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Skolan har ca 200 elever med varierande klasstorlekar.

Du välkomnas av ett glatt gäng med bred kompetens och god sammanhållning. Vi hjälper varandra när det behövs och har alltid nära till skratt. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och ersättning för friskvård.

Vår personal och elever skapar varje dag en skola av högsta klass. Motiverande och tillgängliga lärmiljöer samt ett engagerande samarbete skapar lust att lära och möjlighet att lyckas. Vi arbetar med olika verktyg och arbetssätt inom IKT och digitalt lärande samt ett medvetet arbete med rörelse och fysisk aktivitet under skoldagen Tillsammans skapar vi en skola som är tillgänglig för alla. Vi erbjuder en god arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och ersättning för friskvård.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som lärare samtidigt som du driver ditt uppdrag som förstelärare. Du kommer att samarbeta med övriga förstelärare i området och under hösten leda och driva enhetens utvecklingsarbete.

Som förstelärare hos oss förväntas du att:
  • Ta del av aktuell forskning i syfte att utveckla din egen undervisning och andras undervisning.
  • Göra ditt klassrum tillgängligt för kollegialt lärande.
  • Ta ett särskilt ansvar och driva det systematiska kvalitetsarbetet. Planera, genomföra och utvärdera utvecklingsinsatser och driva det kollegiala lärandet.
  • Stödja och stärka kollegor genom att uppmuntra, sprida kunskap (analogt och digitalt) och erfarenheter, samt se till att goda exempel från verksamheten synliggörs.
  • Höja kvaliteten och öka likvärdigheten i kommunens skolor i samråd med berörda rektorer vilket kan innebära att försteläraren under en period, helt eller delvis, byter arbetsplats.
  • Delta i kommunövergripande nätverk för att på så vis verka för att synliggöra undervisning och öka likvärdigheten.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare. Du visar glädje och är passionerad i ditt läraruppdrag och tycker att det är roligt att vara lärare. Genom din undervisning lyckas dina elever nå goda studieresultat. Kontakter med elever och vårdnadshavare ser du som en naturlig del i ditt dagliga arbete. Du ser helheten i det pedagogiska uppdraget och du har lätt för att motivera elever till utveckling både kunskapsmässigt och personligt. Du tar del av aktuell forskning och vågar tänka nytt. Samarbete är för dig en naturlig del av arbetet och du tar gärna emot feedback, i syfte att förbättra din undervisning. Du arbetar aktivt med elevernas olika behov.

Som förstelärare ska du kunna påvisa ett starkt intresse av att utveckla undervisningen och en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. I övrigt ska du kunna påvisa dig som särskilt kvalificerad för undervisning och arbetsuppgifter som hör till undervisning. Du har erfarenhet av att handleda andra lärare, samt erfarenhet av att driva projekt eller förbättringsprocesser.

Du ska genom dokumentation kunna påvisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet.

Som förstelärare ska du ha förmågan att leda andra pedagoger i utvecklingsinsatser. Du ska självständigt och tillsammans med skolledning och andra förstelärare kunna planera, genomföra, utvärdera och analysera de insatser som genomförs. Du ska ha en god förmåga att leda det kollegiala lärandet. Du ska ha ett intresse för analys och systematiskt kvalitetsarbete och ska genom ditt intresse och förmåga planera, genomföra och utvärdera/analysera det systematiska kvalitetsarbetet på skolan tillsammans med skolledning.

Arbetstid/varaktighet
100 %, tillsvidareanställning
För försteläraruppdraget skrivs ett särskilt förordnande
Semestertjänst

Tillträde
Höstterminen 2022

Kontaktperson
Anette Öhman, rektor 0410-73 44 02

http://www.trelleborg.se/facket

Sista ansökningsdag
2022-06-30 via vårt rekryteringssystem, ej via e-post eller brev.

Vi längtar och hoppas på att du vill bli en av oss!
Mer info
Område Trelleborg
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Sista ansökningsdag 30 juni 2022 (3 dagar kvar)